Yrityksille

Pirityiset mukana tukemassa yritystoimintaa

HUOM. sivulla olevat tiedot tukimuodoista ja rahoituksesta koskevat pääsääntöisesti ohjelmakautta 2014 – 2020 (sekä siirtymäkautta 20202-2022). Päivitämme yritystukien tiedot vastaamaan alkanutta ohjelmakautta alkuvuoden aikana. 

 

 

 

Pirityiset ry on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia toimialueensa yrityksille. Leader-toiminnalla voimme tukea pieniä yrityksiä esimerkiksi investoinneissa, liiketoiminnan käynnistämisessä ja yrityksen kehittämisessä. Erityisesti haluamme kannustaa yrityksiä yhteistyöhön.

 

 • YRITYKSEN PERUSTAMISEEN, tuki 35 %
 • INVESTOINTEIHIN: uusien koneiden hankintaan, rakennusten hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan, tuki 35 %
 • INVESTOINNIN EDELLYTYSTEN SELVITTÄMISEEN JA SUUNNITTELUUN, tuki 35%
 

Tuen saannin edellytykset

Yritystukea voidaan myöntää aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on luoda kotiseudulle uusia palveluja, työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Yritystuella tulee olla merkittävä vaikutus toimenpiteelle ja yrityksen laajentumiseen.

 

 • yrittäjän tulee olla vähintään 18-vuotias
 • kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • tuki ei saa vääristää kilpailua
 • yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan,
 • yrityksellä tulee olla riittävä ammattitaito
 • pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle
 

Yritysryhmä-hanke

Yritysryhmä-hankkeella voidaan tehdä yritysten väliseen yhteistyöhön perustuvia kehittämishankkeita. Yritysryhmä-hanke voi sisältää yrityskohtaisia toimenpiteitä, mutta jokaisen hankkeen tulee sisältää myös yhteistä tekemistä ja kehittämistä. Yrityksillä tulee olla yhteinen tavoite ja yhteistyösopimus.

 

Tukea myönnetään myös uusien tuotteiden, palvelujen, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseen maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja muissa maaseudun pienissä yrityksissä.

 

Yritysryhmä-hankkeen tuki on 75 %. Loppu 25 % on yritysten rahallista rahoitusta.

Yritysryhmä-hanketta tulee koordinoida kolmannen osapuolen, joka ei itse ole hankkeen toimenpiteiden kohteena. Hallinnoija voi olla esimerkiksi yhdistys tai kunnan elinkeino-organisaatio. Hallinnoija vastaa hankkeen toteutuksesta, hankkii ostopalvelut. Tukea ei siirretä osallistuville yrityksille rahana. Yrityksen osuus hankkeesta katsotaan kuitenkin de minimis -tueksi.

IDEASTA HANKKEEKSI

 

 • Hakijalla on idea. Hakija ottaa yhteyttä Pirityisiin.

 

 • Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.

 

 • Hakija jättää sähköisesti hakemuksen Hyrrä-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille.

 

 • Hakija saa vireilletulosta ilmoituksen.

 

 • Hakija voi alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä.

 

 • Tarvittaessa hakemusta täydennetään.

 

 • Pirityisten hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa lausunnon ELY-keskukselle.

 

 • Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen.

 

 • Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Pirityisiin ennen maksuhakemuksen jättämistä Hyrrään.

 

 • Maksuhakemus Hyrrään

 

 • Maksuhakemuksen yhteydessä väliraportti hankkeen toteutumisesta, loppumaksatuksen yhteydessä loppuraportti.

 

 • Maksupäätös hakijalle.

 

 • Rahat hakijan tilille.

Miksi yrittäjyyden tukeminen on tärkeää?

 

Yrittäjyys luo maaseudulle nostetta ja elinvoimaisuutta lisäten palveluja ja työpaikkoja. Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuvana sitä ei voi kukaan viedä alueelta pois. Leader – toiminta tarjoaa pienimmillekin yrityksille tilaisuuden saada neuvontaa, opastusta ja tukea investointeihin ja kehittämiseen.

 

Yritystukea voi hakea yrityksen investointiin, perustami-seen tai kokeiluihin. Lisäksi elinkeinojen toimintaedelly-tyksiä voidaan parantaa yhteistyöhankkeilla: Leader-hanke on loistava tilaisuus lisätä yrittäjien yhteistyötä, kehittää yhteisiä tuotteita ja markkinointia sekä kokeilla uusia toimintatapoja ja innovatiivisia avauksia sekä saada omaan yritykseen asiantuntija-apua.

Tuella on merkitystä!

Tuoreen selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun yritykset menestyvät koko maan keskiverto-yrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys lopettaa yritystoiminnan jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

 

 

Selvityksessä tarkasteltiin alkavia yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen vuosina 2007-2013. Leader-rahoituksen vauhdittamana maaseudulle perustetaan vuosittain noin 120 yritystä. Yhden Leader-rahoituksella syntyneen työpaikan kustannus on laskettu niistä yrityksistä, joiden saama tukisumma ja työllistävä henkilömäärä olivat tiedossa. 

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, leader-toiminnasta ja palveluistamme.