Yrityksille

Pirityiset mukana tukemassa yritystoimintaa

Pirityiset ry on vahvasti mukana tukemassa alueen yritystoimintaa myöntämällä yritystukia toimialueensa yrityksille. Leader-toiminnalla voimme tukea pieniä yrityksiä esimerkiksi liiketoiminnan käynnistämisessä ja yrityksen kehittämisessä sekä investoinneissa. Erityisesti haluamme kannustaa yrityksiä elinkeinojen toimintaedellytyksiä parantavaan yhteistyöhön: Leader-hanke on loistava tilaisuus lisätä yrittäjien yhteistyötä, kehittää yhteisiä tuotteita ja markkinointia sekä kokeilla uusia toimintatapoja ja innovatiivisia avauksia, sekä saada omaan yritykseen asiantuntija-apua.

 

Paikallisiin ihmisiin ja elinkeinoihin pohjautuva yrittäjyys luo maaseudulle nostetta ja elinvoimaisuutta lisäten palveluja ja työpaikkoja. Leader-toiminta tarjoaa pienimmillekin yrityksille tilaisuuden saada neuvontaa, opastusta ja rahoitusta yrittäjyyden polun eri vaiheissa.

 

TUKEA VOIDAAN MYÖNTÄÄ:

Pirityisten toiminta-alueella sijaitseville mikroyrityksille yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan ja vastaavaan maatiloilla harjoitettavaan yritystoimintaan sekä maatalouden alkutuotannon pienimuotoiseen kokeiluun. Tuen hakijana voi tukimuodosta riippuen olla yritys, jossa yrittäjä työskentelee osa-aikaisesti tai päätoimisesti, tai yritystoimintaa suunnitteleva luonnollinen henkilö.


Yritys- ja viljelijäryhmät voivat kehittää toimintaansa yhteistyöhankkeilla. Lisäksi koulutushankkeita voidaan kohdistaa maaseutualueen yrittäjille ja maatalousyrittäjille.

Tarkemmat tuen ehdot löytyvät tukikohtaisilta sivuilta.


Tästä kartasta voit tarkistaa, sijaitseeko yrityksesi tukikelpoisella alueella. Karttaan on merkitty mustavalkoisella viivoituksella alue, jolle tukea ei myönnetä. Jos klikkaat karttaa, saat lisätietoa kyseisestä sijainnista; alueen Leader-ryhmän ja alueen kaupunki-maaseutu-luokituksen.

tutustu tarkemmin sinulle sopiviin tukimuotoihin:

aloittavalle yrittäjälle/ yritykselle


Käynnistämistuet:
- Yritystoiminnan kokeilu 2500€ (ei y-tunnusta)
- Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5000€
- Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7500€
- Yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla 2500€ / 5000€ (ei y-tunnusta tai mikroyritys)

Kehittämistuet:
- Yritystoiminnan suunnittelu 1000€ (ei y-tunnusta)
- Kehittämistoimien valmistelu 2000€ (ei y-tunnusta tai mikroyritys)

Investointituet:
- Investointituki 30-35%
-Energia-investointituki 30%

toimivalle
yritykselle


Käynnistämistuet:
- Yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla 2500€ / 5000€

Kehittämistuet:
- Kehittämistoimien valmistelu 2000€
- Kehittämisavustus 3000€

Investointituet:
- Investointituki 30-35%
- Energiainvestointituki 30%

Yhteistyö- ja koulutushankkeet:
- Yritysryhmähanke 75%
- Elinkeinollinen kehittämishanke 60-80%
- Yritysten koulutushanke 70%

maatalouteen


Käynnistämistuet:
- Maatalouden kokeilutuki 2500€ / 5000€ / 7500€

Investointituet:
-Investointituki 30-35% maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan

Yhteistyö- ja koulutushankkeet:
- Viljelijäryhmähanke 75%
- Elinkeinollinen kehittämishanke 60-80%
- Yritysten koulutushanke 70%

Näin haet tukea

Aloita tutustumalla Leaderin rahoitusmahdollisuuksiin, alueelliseen kehittämisstrategiaan ja hankkeiden valintakriteereihin sekä ottamalla meihin yhteyttä! Autamme ideasi tukikelpoisuuden edellytysten täyttymisen arvioinnissa sekä oikean rahoitusmuodon valinnassa. Olemme mielellämme mukana heti hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien!

 

  

Varaathan hakemusprosessiin hyvin aikaa. Kokemuksemme mukaan hankkeen suunnittelu ja työstäminen vie noin 1-3 kuukautta ja sen käsittely noin kaksi kuukautta.

 

Tutustu Pirityisten Juurista Voimaa -strategiaan sekä valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan.

 

 

Strategiaan on määritelty myös neljä läpileikkaavaa teemaa; kestävä kehitys, nuoret, Älykkäät kylät ja kansainvälisyys.

 

Määriteltyjen teemojen huomioiminen hankkeen suunnittelusta aina sen päättämiseen asti luo parempia edellytyksiä hankkeen rahoittamisen mahdollisuudelle.

 

Ota meihin yhteyttä! Käydään vielä yhdessä läpi ideaasi ja sen rahoitusmahdollisuuksia.

 

Yhteystietomme löytyvät tämän linkin takaa.

Yhteydenoton jälkeen, kun olet saanut varmistuksen Leader-rahoituksen mahdollisuudesta, alkaa idean työstäminen hankkeeksi, eli varsinaisen hankesuunnitelman laatiminen. Tämä vaihe on usein työläin, mutta samalla tärkein osuus hankkeen suunnitteluvaiheessa; ideasta laadittu realistinen hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja rahoitussuunnitelmineen varmistaa hankkeessa syntyvien kustannusten tukikelpoisuuden ja ohjaa toimintaa koko hankkeen ajan.

EU:n osarahoittamia hankkeita koskee viestintävelvoite, joten hankkeen viestintä on myös osa hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelmassa tuen hakijan tulee kertoa, kuinka hankkeesta viestitään hankkeen kohderyhmille, alueen asukkaille ja toimijoille sekä muulle yhteiskunnalle ennen hanketta, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi hankesuunnitelmassa on otettava kantaa siihen, miten hankkeessa vastataan viestintävelvoitteisiin. Tästä syystä hankkeen viestintävelvoitteisiin on hyvä tutustua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Lisää ohjeita hankkeen suunnitteluun:

Huom! Olethan yhteydessä meihin ennen hakemuksen jättämistä!

 

 

Kun tarvittava materiaali on koossa, voit jättää hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Hyrrässä asiointi sujuu helposti, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Tarkemmat ohjeet Hyrrän käyttöön liittyen löytyy hankekohtaisilta sivuilta. Tarvittaessa opastamme Hyrrän käytössä.

 

 

Huomioithan, että Pirityisten hallitus ottaa hakemuksen käsittelyyn vasta, kun kaikki kun se sisältää kaikki hakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot. Tee siis hakemus huolella ja ole yhteydessä matalalla kynnyksellä Pirityisten henkilökuntaan, autamme ja neuvomme hakemuksen tekemisessä.

 

Lisää vinkkejä Hyrrän käyttöön

 Hallitus käsittelee hakemukset valintajaksoittain, Pirityisten valintajaksoihin pääset tutustumaan tästä.

Hallituksen käsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee hakemukselle laillisuustarkastuksen ja tekee hankkeesta
virallisen rahoituspäätöksen. Myönteinen rahoituspäätös tarkoittaa, että ideasi toteutus voi virallisesti alkaa. Jos haluat, hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä jo ennen hallituksen tai ELY-keskuksen käsittelyä, kunhan hanke on jätetty vireille Hyrrään.

 

 

Lue lisää hankkeen toteuttamisesta täältä.

Kun hanke on saatu käyntiin, voi hankkeelle syntyneistä kustannuksista hakea maksua. Myös maksuhakemukset täytetään Hyrrä-asiointijärjestelmässä.

 

Suosittelemme, että hankkeelle haetaan maksatusta säännöllisesti, esim. 1-2 kertaa vuodessa hankkeen koosta riippuen.

 

Autamme mielellämme myös maksuhakemusten laatimisessa, joten otathan rohkeasti yhteyttä!

 

Yleishyödyllisen hankkeen maksuhakemus

 

Yritystuen maksuhakemus

 

 

 

yrityspalvelut alueellamme

Pirityiset tekee yhteistyötä alueemme yrityspalvelujen kanssa. KASE:n ja KOSEK:in palvelut ovat maksuttomia, ja vastaavat osittain Leader-rahoituksen mahdollistamia tukia. Ensisijaisesti kannustamme käyttämään KASE:n ja KOSEK:in palveluja, mutta joskus voi ilmaantua tarve erityisasiantuntijaosaamiselle, jolloin Leaderin käynnistämis- ja kehittämistukien mahdollisuus on hyvä pitää mielessä. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinun tarpeisiisi sopivat asiantuntijapalvelut!


KASE Yrityspalvelu neuvoo ja avustaa esimerkiksi yrityksen perustamisessa, toimivien yritysten kehittämisessä, kasvussa ja investoinneissa, omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa, toimitila-asioissa ja yritysten sijoittumisessa alueelle. Kase Yrityspalvelut ovat maksuttomia Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin asukkaille ja yrityksille.


KOSEK palvelee yritystäsi kaikissa sen vaiheissa perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen, sekä mahdolliseen omistajanvaihdokseen saakka. KOSEK:in palvelut ovat maksuttomia kaikille Kokkolan (Lohtaja, Kälviä ja Ullava) ja Perhon alueella toimiville yrityksille.

maaseutupalvelut alueellamme

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustinen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Maaseutuyksikkö KaseKa hoitaa kuntien lakisääteiset maataloushallinnon palvelut sekä tekee yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä.

 

Kokkolan maaseutuelinkeinoviranomaisen eli maaseututoimen päätehtävänä on hoitaa maatalouden EU-tukien ja kansallisten tukien vastaanotto, käsittely, maksatus sekä päätöksenteko. Maaseututoimi käsittelee myös eläintenpitäjärekisterin ilmoituksia. Maaseututoimen maaseutuasiamiehet ovat tavattavissa Kälviällä, sekä Lohtajan ja Ullavan toimipisteissä sopimuksen mukaan.

 

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa?

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

 

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, leader-toiminnasta ja palveluistamme.