hankkeen viestintä ja tiedotus

Tuensaajan viestintäohjeita


Hankkeesi on saanut tukea Leader-ryhmä Pirityisiltä. Leader-tuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista.
Maaseutuohjelmasta tukea saaneiden hankkeiden on huolehdittava viestinnästä. Hankkeesta ja sen
tuloksista pitää kertoa avoimesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla eri yhteyksissä sekä muistaa tuoda
rahoittaja esille.


Logot tiedotusmateriaaleissa
Tiedotusmateriaalissa eli esim. esitteissä, lehti-ilmoituksissa, verkkosivuilla, julkaisuissa ja PR-materiaalissa
on käytettävä tiettyjä logoja. Mikäli pakolliset logot puuttuvat, tiedotusmateriaaleista aiheutuneet
kustannukset eivät ole tukikelpoisia.


1) EU:n maaseuturahaston tunnus (käyttö pakollista, kaksi vaihtoehtoa)
EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: “Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” käytetään pääsääntöisesti aina, kun
sille on riittävästi tilaa eli tekstistä saa selvää.

 

 

 

Jos lauseelle ei ole tilaa, käytetään lippua, jonka alla lukee rahaston lyhenne
”maaseuturahasto”.

 

 

2) EU:n Leader-logo (käyttö pakollista)


3) Leader Pirityisten oma logo (käyttö suositeltavaa)

Huomaathan, että Pohjanmaan ELY-keskus tekee myös Pirityisten rahoittamille hankkeille
laillisuustarkastuksen ja lähettää siksi rahoituspäätöksen. Hankkeen rahoittaja on kuitenkin
Leader-ryhmä Pirityiset, vaikka lopullinen päätös hankkeen hyväksymisestä tulee ELYkeskukselta.
Hankkeessa pitää siis muistaa kertoa, että rahoitus on tullut Pirityisiltä.


4) Maaseutuohjelman Maaseutu 2020 -logo (käyttö suositeltavaa)
Käyttö suositeltavaa EU:n maaseuturahaston logon rinnalla.


Kaikki logot voi ladata osoitteesta
maaseutu.fi/kuvat

 

Hankkeen julkaisut
Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan.


Hankkeen verkkosivusto
Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen
tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.


Tiedotusjulisteet ja -kyltit
Saat tukipäätöksessä vaaditun tiedotuskyltin tai -julisteen Pirityisiltä (anu.kauppila@pirityiset.fi).
Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille
saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen,
rakennuskohteeseen tai toimitiloihin.

 


Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista. Ainakin jos sijoituspaikka on
ulkona, on syytä käyttää säänkestävää kylttiä julisteen sijasta.


Hankkeissa, jotka eivät johda investointeihin, ei tarvitse käyttää julistetta tai kylttiä, jos sille ei ole
mahdollista määrittää sopivaa sijoituspaikkaa hankkeen luonteen vuoksi (esim. jos hanketta toteutetaan
monessa paikassa ja hallinnoija sijaitsee kaupungissa).


Tiedot hankerekisteriin
Tällä ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet kootaan hankerekisteriin, jonka löydät osoitteesta
leaderpohjanmaa.fi/hankerekisteri. Käy syöttämässä rekisteriin oman hankkeesi tiedot.


Apua hankeviestintään: tuensaajan viestinnän työkalupakki
Hankeviestinnässä voi hyödyntää halutessaan tuensaajan viestinnän työkalupakin materiaaleja.
Työkalupakissa on erilaisia teksteihin soveltuvia word-pohjia, powerpoint-pohjia, ilmoituspohjia,
tapahtumiin julistepohjia ja bannereita. Materiaalissa on huomioitu viestintää koskevat vaatimukset (esim.
logot). Niihin voi lisätä myös omia logoja.


Viestinnän työkalupakki löytyy maaseutu.fi-sivustolta


Pidä Pirityiset ajantasalla ja kysy!
Mikäli sinun hankkeellasi on uutinen kerrottavana, kerro siitä myös meille. Pirityiset on mukana Lyhde III –
tiedotushankkeessa, joka kertoo maaseutuohjelman rahoituksesta ja tuloksista Keski-Pohjanmaalla ja
Pohjanmaalla.


Annamme mielellämme myös neuvoja hankeviestintään, esim. logojen käyttöön. Ollaan yhteyksissä!
Pirityisten viestintäsuunnittelija Anu Kauppila, anu.kauppila@pirityiset.fi, puh. 040 357 9906.