Pirityiset

Pirityiset

Pirityiset ry on Leader-ryhmä, rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

 

Pirityiset ry toimii Halsualla, Kaustisella, Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla ja Vetelissä sekä Kokkolan maaseutualueilla Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa.

 

Tavoitteenamme on kehittää keskipohjalaisten mahdollisuuksia hyvään elämään maaseudulla. Rahoitamme yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Neuvomme tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Neuvontapalvelumme ovat maksuttomia.

Paikallinen kehittäjä

Leader-metodi ohjaa Pirityiset ry:n toimintaa. Kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä.

 

Pirityisillä oma paikallisen maaseudun kehittämisstrategia Juurista voimaa, joka on laadittu yhteistyössä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Rahoitettavista hankkeista päättää Pirityisten hallitus kehittämisstrategian ja siihen pohjautuvien valintakriteerien mukaan.

 

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta.

Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Pirityiset on yksi Suomen 52 Leader-ryhmästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.

Mitä Leader On?

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta

 

Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Suomessa on 52 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille.

 

Leader-periaatteet

 

1. Alhaalta ylöspäin -periaate. Paikalliset ihmiset ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Toiminta on paikallislähtöistä ja avointa kaikille.

2. Paikallinen kumppanuus. Julkinen ja yksityinen sektori osallistuvat toimintaan tasavertaisina kumppaneina. 

3. Monialaisuus. Yhteistyö ylittää totuttuja rajoja.

4. Verkostoituminen. Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti (asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori).

5. Alueperusteisuus. Leader-ryhmän kehittämisstrategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.

6. Kansainvälistyminen ja alueiden välinen kokemusten vaihto.

7. Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen ja kokeileminen.

 

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

 

Leader-toiminta on kansainvälistä

 

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa. Kansainvälisen toiminnan kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa. Suomessa kehitetty Amaze Me Leader -toimintatapa mahdollistaa maaseudun nuorille kansainvälistä toimintaa.

Suomi sai Leaderin keinot ja rahoituksen käyttöönsä EU-jäsenyyden myötä vuonna 1996. EU:n ohjelmakaudella 2014–2020 Leader sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Leaderiin on varattu runsas viisi prosenttia EU:n rahoitusosuudesta eli noin 300 miljoonaa euroa julkisia EU:n ja valtion varoja.

"Hyvin olisi vaikka jokainen metsäperäläinen tarvinnut tontun taikka pirityisen, joka muutamilla isoisilla rikkailla tiedettiin olevan....Pirityinen, joka oli kuin sontiainen, taas hyrräsi isäntänsä lukolliseen arkkuun rahaa, niin ettei se talosta koskaan loppunut. Piti pirityistä kyllä palvoa, samoin tonttuakin, palvella ja ruokkia hyvästi voisilmäpuurolla.…"

Samuli Paulaharju:
Suomenselän vieriltä s.154