Yhteisöille

Hanke kehittämisen välineenä

Kylissä asumisen tukeminen ja turvaaminen on yksi edellytys viihtyisään ja merkitykselliseen elämiseen maaseudulla. Leader-rahoitus tarjoaa tukea kylien ja alueen elinvoimaisuuden parantamiseen, viihtyvyyteen ja elämisen edellytysten parantamiseen. Odotamme innolla teiltä uusia ideoita työtilaisuuksien lisäämiseen kylissä, palveluiden tuottamiseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Alueen asukkaiden hyvinvointiin kuuluvat muun muassa palvelut kaikenikäisille sekä luotettavat tietoliikenneyhteydet. Palvelut tukevat sekä asukkaiden omaa asumishyvinvointia että houkuttelevat uusia asukkaita alueen kyliin. Jotta kylissä olisi edellytykset asua, tarvitaan tietenkin työtä ja toimeentulon lähteitä. Tätä kylien kehittämistyötä ei voi tehdä ulkopuolelta – alueen asukkaat ovat itse alueensa parhaita kehittäjiä!

 

Leader-rahoituksella voidaan tukea kylien ja maaseudun elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia, kansainvälistä toimintaa ja yleensä elämisen edellytyksiä. Yleishyödylliset toimijat, yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, jotka toteuttavat kehittämishankkeita.

 

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin, vaan hankkeen tulee mahdollistaa jotain extraa. Leader-ryhmät voivat rahoittaa yleishyödyllisinä sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Mihin voi saada tukea?

KEHITTÄMISEEN

Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi

 • suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja
 • kehittää kyliä ja tuoda sinne toimintaa tai
 • edistää paikallista kulttuuria.

Leader-hanketukea voidaan myöntää toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, matkakuluihin, vuokriin, pienkaluston hankintaan ja muihin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin.

 

INVESTOINTEIHIN

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden:

 • hyvinvointia
 • viihtyvyyttä ja
 • palveluita.

Tuella voidaan:

 • hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja
 • hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa
 • tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Investointihankkeissa voidaan hyväksyä mm. kone- ja laitehankinnoista aiheutuneita kustannuksia, rakentamisesta tai korjaamisesta aiheutuneita urakka- palkka- ja materiaalikustannuksia.

Hankintojen hintatason kohtuullisuus tulee varmistaa, suuremmissa hankinnoissa riittävällä määrällä kirjallisia tarjouksia. Palkkojen tulee vastata alueella vastaavista tehtävistä normaalisti maksettavaa palkkatasoa.

 

KOULUTUKSEEN JA TIEDONVÄLITYKSEEN

Koulutushankkeet lisäävät:

 • osaamista
 • toiminta- ja yhteistyövalmiuksia sekä
 • välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologioista.

Koulutushankkeen kohderyhmänä voivat olla vaikkapa

 • viljelijät
 • metsänomistajat
 • maaseudun yrittäjät tai
 • kylien asukkaat.

 

Kuka voi toimia hakijana?

Hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, kyläyhdistys, maamiesseura, kunta tai oppilaitos.  Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Hankkeet luovat uutta toimintaa

 

Yleishyödylliset hankkeet voivat olla yleishyödyllisiä investointeja tai kehittämistä. Investoinnille voidaan myöntää 60 % tuki. Kehittämishankkeiden tuki on pääsääntöisesti 80 % hanketyypin mukaisesti.

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin, vaan hankkeen tulee mahdollistaa jotain extraa. Leader-ryhmät voivat rahoittaa yleishyödyllisinä sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Pirityiset on yksi Suomen 52 Leader-ryhmästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.