Yhteisöille

Hanke kehittämisen välineenä

Leader-rahoitus tarjoaa tukea kylien ja alueen elinvoimaisuuden, viihtyvyyteen ja elämisen edellytysten parantamiseen. Tuella voidaan esimerkiksi parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä, lisätä harrastusmahdollisuuksia, vaalia kulttuuriperintöä, huolehtia ympäristöstä, luoda uusia tapahtumia ja parantaa yhteisöllisten tilojen käyttöä. Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedottaa ja kehittää uusia innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. Hankkeita voi toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välillä, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti.


Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta kehittää. Tarve voi olla toimintojen kehittämistä, toimijoiden aktivointia, yhteisen tilan kunnostamista tai uusien asioiden oppimista. Kun tarpeet on tunnistettu, mietitään mitä tehdään ja miten. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan mahdollisimman realistisesti. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pitää mielessä, että hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman laajasti ja tulokset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Hyvällä hankkeella on myös jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeen.


Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei koskaan voi olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin, vaan hankkeen tulee mahdollistaa jotain extraa.


Mihin voi saada tukea?

Yhteistyöhankkeet voivat pitää sisällään hyvin monenlaista toimintaa, joka parantaa paikallisyhteisön asuinympäristöä, lisää asukkaisen yhteistä toimintaa, edistää osallisuutta tai viihtyvyyttä tai palvelee asukkaiden yleistä hyvinvointia. Yhteistyöhankkeilla voidaan myös edistää ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyvää osaamista. Yhteistyöhankkeita voi toteuttaa myös elinkeinollisina hankkeina, joissa hanketta toteuttavat alueen mikro- ja pienyritykset yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

 

Yhteistyöhankkeet:

 •  Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet
 • Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen hankkeet
 • Luonnonvarojen kestävän hoidon hankkeet
 • Älykkäät kylät-hankkeet
 • Viljelijäryhmähankkeet
 • Yritysryhmähankkeet
 • Elinkeinolliset kehittämishankkeet
 • Valmisteluraha 

 

Yhteistyöhankkeen kustannukset

Leader-hanketukea voidaan myöntää toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, kuten palkkakustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, matkakuluihin, vuokriin, pienkaluston hankintaan ja muihin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin. 

 

Yhteistyöhankkeissa tuen osuus vaihtelee hanketyypin mukaan 60-90 % välillä.


Lue lisää yhteistyöhankkeista!

Koulutushankkeet

Leaderin kautta voidaan myötää tukea sellaiseen koulutukseen, joka täydentää käytännön kokemusta. Tuettava koulutus ei voi liittyä oppivelvollisuuteen perustuvaan koulutukseen tai tutkintokoulutukseen.

Osaamista voidaan kehittää hankkeilla toteuttamalla esim. verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja. Hakijana voivat olla erilaiset yhteisöt.

 Koulutuksen järjestäjällä pitää olla siihen riittävä ammattitaito ja osaaminen.

Koulutushankkeiden tuki vaihtelee 70 – 90 % välillä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

 

Tiedonvälityshankkeet

Tiedonvälityshankkeiden kohderyhmänä on laajempi joukko asukkaita, kuin koulutushankkeilla. Tavoitteena on tietämyksen ja osaamisen lisääminen mm. ilmasto- ja ympäristökysymyksistä, uusiutuvasta energiasta ja kiertotaloudesta sekä luonnon monimuotoisuudesta.

Hankkeilla tuodaan uusinta tutkimustietoa käytettäväksi. Niillä lisätään yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.

Tiedonvälityshankkeilla voidaan myös laatia ja päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Tiedonvälityshankkeissa tuen määrä on 90%.

Lue lisää! Lue lisää koulutus- ja tiedonvälityshankkeista!

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa pyritään edistämään Juurista voimaa -strategian toteutumista parantamalla maaseudun asuin- ja toimintaympäristöä, infrastruktuuria ja ympäristön tilaa.


Investointihankkeet jaetaan toimien perusteella seuraavasti:

 

 • Investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen, tuki 60%.
  • Mikäli toiminta kehittää taloudellista toimintaa, tuen osuus on 40%.
 •  Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, tuki 70%.
 •  Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon, tuki 70%.
 • Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, tuki 70%.
 • Investointi pienhankkeena, tuki toimenpiteen mukaan 40-70%.

 

Hyväksyttävät kustannukset

Investointihankkeissa voidaan hyväksyä mm. kone- ja laitehankinnoista aiheutuneita kustannuksia, rakentamisesta tai korjaamisesta aiheutuneita urakka- palkka- ja materiaalikustannuksia. Palkkojen tulee vastata alueella vastaavista tehtävistä normaalisti maksettavaa palkkatasoa. Hankintojen hintatason kohtuullisuus tulee varmistaa, suuremmissa hankinnoissa riittävällä määrällä kirjallisia tarjouksia.Lue lisää yleishyödyllisistä investointihankkeista!

Kuka voi toimia hakijana?

Hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, kyläyhdistys, maamiesseura, kunta tai oppilaitos. Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

tutustu tarkemmin tukimuotoihin:

yhteistyö-
hankkeet


Yhteistyöhankkeet:
-Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet, 80%
-Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen hankkeet, 90%
-Luonnonvarojen kestävän hoidon hankkeet, 90%
-Älykkäät kylät-hankkeet, 90%
-Viljelijäryhmähankkeet, 75%
-Yritysryhmähankkeet, 75%
-Elinkeinolliset kehittämishankkeet 60-80%
-Valmisteluraha 5000€

koulutus- ja tiedonvälityshankkeet


Koulutushankkeet:
Yleishyödylliset koulutushankkeet, 90 %
Elinkeinolliset koulutushankkeet, 70%.

Tiedonvälityshankkeet:
Tiedonvälityshankkeissa tuen määrä on 90%.

investointi-
hankkeet


Investointihankkeet:
-Investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen, 60%. *Mikäli toiminta kehittää taloudellista toimintaa, tuen osuus on 40%.
-Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, 70%.
-Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon, 70%.
-Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi, 70%.
-Investointi pienhankkeena, tuki toimenpiteen mukaan 40-70%.

Näin haet tukea

 1. Tutustu Leader-rahoitusmahdollisuuksiin.
 2. Tutustu Pirityisten Juurista Voimaa -strategiaan sekä valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan.
 3. Ota meihin yhteyttä! Käydään vielä yhdessä läpi ideaasi ja sen rahoitusmahdollisuuksia.
 4. Tämän jälkeen voit aloittaa hankesuunnitelman työstämisen ja siihen tarvittavien liitteiden hankkimisen.
 5. Kun tarvittava materiaali on koossa, voit jättää hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Tarkemmat ohjeet Hyrrän käyttöön liittyen löytyy hankekohtaisilta sivuilta. Tarvittaessa opastamme Hyrrän käytössä. Huomioithan,
  että Pirityisten hallitus ottaa hakemuksen käsittelyyn vasta, kun kaikki kun se sisältää kaikki hakemuksen käsittelyyn
  tarvittavat tiedot. Tee siis hakemus huolella ja ole yhteydessä matalalla kynnyksellä Pirityisten henkilökuntaan, autamme ja neuvomme hakemuksen tekemisessä.Hienoa, hakemus on jätetty! Mitä tapahtuu seuraavaksi ja millä aikataululla:
 1.  Hallitus käsittelee hakemukset valintajaksoittain, Pirityisten valintajaksoihin pääset tutustumaan tästä.
 2. Hallituksen käsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee hakemukselle laillisuustarkastuksen ja tekee hankkeesta virallisen rahoituspäätöksen. Myönteinen rahoituspäätös tarkoittaa, että ideasi toteutus voi virallisesti alkaa. Jos haluat, hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä jo ennen hallituksen tai ELY-keskuksen käsittelyä, kunhan hanke on jätetty vireille Hyrrään. 
 

Varaathan hakemusprosessiin hyvin aikaa. Kokemuksemme mukaan hankkeen suunnittelu ja työstäminen vie noin
1-3 kuukautta ja sen käsittely noin kaksi kuukautta.

Leader-toiminta, eli yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen on osa Suomen CAP-suunnitelmaa, jolla toteutetaan osaltaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta.


Pirityiset on yksi Suomen 53 Leader-ryhmästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.