HANKKEEN TALOUS

taloussuunnittelu ja -seuranta on tärkeä osa hanketta

KUSTANNUSMALLIT

Yleishyödyllisiin hankkeiden tuki voidaan myöntää joko toteutuneiden kustannusten perusteella tai prosenttimääräisenä korvauksena (flat rate-mallit). Kustannusmalli pitää valita hankkeen hakuvaiheessa ja valinta täytyy perustella. Tuen myöntäjä päättää mallin. Kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen.   

 

Toteutuneet kustannukset -kustannusmalli

 • Toteutuneet kustannukset on ainoa kustannusmalli, joka voidaan valita yleishyödylliseen investointihankkeeseen.
 • Toteutuneet kustannukset sopii hankkeen kustannusmalliksi silloin, jos hankkeessa ei ole lainkaan tai on hyvin vähän palkkakustannuksia.
 • Maksatusvaiheessa kaikista hankkeen kustannuksista toimitetaan pääkirjan mukaisesti meno- ja maksutositteet kululajeittain.
 • Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

 

Prosenttimääräinen korvaus eli flat rate 15 % tai 24 % -kustannusmallit

 • Flat rate -kustannusmalli sopii hankkeeseen silloin, kun hankkeessa on palkkakustannuksia. Flat rate -mallin käyttö helpottaa erityisesti hankkeen maksujen hakemista, koska yleiskuluja ei tarvitse todentaa rahoittajalle kuiteilla eikä kirjanpidosta.
 • 24 % malli on suositeltava; 15 % malli soveltuu niihin hankkeisiin, joissa on paljon matkakustannuksia.
 • Toteutuneet palkkakustannukset vaikuttavat flat rate-osuuteen: jos palkkakustannukset pienenevät tai palkkakustannuksia hylätään maksatuksessa, pienenee myös flat rate –osuuden määrä.
 • Jos hankkeessa on flat rate -kustannusmalli, hankkeelle kannattaa perustaa kirjanpitoon kaksi kustannuspaikkaa:
  • välittömät kustannukset (seurattavat kustannukset) = todellisiin kustannuksiin perustuvat
  • välilliset kustannukset (ei-seurattavat) = laskennallinen osuus.

 

Välittömät kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen ja todennetaan meno- ja maksutositteilla. Kustannusten tulee olla suoraan kohdennettavissa hankkeelle, eivätkä ne saa olla sisäisiä tai laskennallisia kustannuksia.

 

Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa rahoittajalle kirjanpidosta eikä toimittaa tositteita maksuhakemuksen liitteenä. Välillisten (ei-seurattavien) kustannusten kustannuspaikalle ei kuitenkaan voi kirjata kirjanpidossa muita kuin hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

 

 

TUEN MAKSU

Hankkeen tuki maksetaan jälkikäteen hankkeen kustannusmallin mukaisesti. Tuen maksamista varten tulee täyttää maksuhakemus Hyrrän kautta ja lähettää se käsiteltäväksi Pohjanmaan ELY-keskukseen, joka tekee maksupäätöksen. Hanketta haettaessa tulee siis ottaa huomioon, että hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan riittävän suuri väliaikaisrahoitus.

 

 

OMARAHOITUS JA TALKOOTYÖ

Jo hankehakemusvaiheessa on selvitettävä  kuinka hankkeen omarahoitusosuus kerätään. Omarahoitusosuus ei voi koostua julkisesta rahoituksesta, kuten kuntien tuesta vaan sen tulee olla yksityistä rahaa.

 

Omarahoitusosuuden voi korvata myös osittain talkootyöllä. Sen arvo on 15 €/h tai 45 €/h, jos työ tehdään koneella kuten traktorilla tai kuormaajalla. Talkootyö on osa hankkeen kustannuksia, kuten mikä tahansa muukin ulkoa ostettava työ, joten se tulee ottaa huomioon kustannusarviota tehdessä. Talkoita olisi hyvä kertyä tasaisesti hankkeen alusta alkaen, samassa suhteessa muiden rahoituslajien kanssa.

 

KIRJANPITO

Hankkeen kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan lainmukaista kirjanpitoa siten, että hankkeen osuus voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta. Mikäli hakija ei käytä kirjanpitotoimistoa, on netistä saatavilla myös ilmaisia kirjanpito-ohjelmia. ruutupaperin tai Excelin käyttö ei ole mahdollista hankkeiden kirjanpidossa.