PIRITYISET MUKANA TUKEMASSA NUORTEN MAHDOLLISUUKSIA

Vuoden 2024 Nuorten kannustuen hakuaika avautuu 15.1.2024, ja on avoinna maaliskuun 2024 loppuun saakka. Linkki hakemukselle: https://forms.office.com/e/aaMNHdftSy

 

Pirityiset ry:n hallitus on päättänyt jatkaa Nuorten kannustustukien jakamista vuonna 2024. Pirityiset haluaa tukea toiminta-alueensa nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa unelmiaan. Tänä vuonna haluamme nostaa esiin ja tukea niitä nuoria, jotka toimivat yhdistyksissä ja harrastustoiminnoissa toisten hyväksi: tekevät talkootöitä, osallistuvat aktiivisesti toimintaan, pitävät ja vetävät harrastusporukoita jne. Nuorten kannustustukien jakaminen on yhdistyksen omaa toimintaa, johon käytetään yhdistykselle lahjoitettuja varoja.

 

Pirityisiltä haettava nuorten kannustustuki on euromääräisesti pieni, mutta toivomme sen viestivän nuorille maaseudun mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Tuen jakaminen on yksi keino, jolla haluamme korostaa alueemme nuorten tärkeyttä.

 

Nuorten kannustustuella Pirityiset haluaa tukea nuoren harrastus- tai muuta aktiivista toimintaa

 

Pirityiset ry:n hallituksen linjauksen mukaisesti vuonna 2024 tukea voidaan myöntää yhteisöllistä toimintaa edistävälle tai yhteisöllistä harrastamista mahdollistavalle nuorelle. 

 

Kannustustuen saajan on oltava Pirityisten toiminta-alueella asuva 13–18-vuotias nuori (yksityinen henkilö). Kannustustuen hakijana voi toimia yhdistys, yhteisö tai aikuinen nuoren puolesta (opettaja, harrastusseuran vetäjä tai muu nuoren ja hänen taustansa tunteva henkilö) tai nuori itse.

 

Hakujakson päätyttyä Pirityiset ry:n hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja valitsee tuen saajat. Kannustustuen myöntäminen on harkinnanvaraista, valinnoissa hallitus huomioi jaettavien kannustustukien mahdollisimman tasaisen jakautumisen Pirityisten toiminta-alueelle. Nuorten kannustustukien myöntämiseen on varattu vuoden 2024 budjettiin 500 euroa. Pirityiset ry:n hallitus päättää yksittäisen tuen määrästä, vuonna 2023 Nuorten kannustustukia jaettiin 10 kappaletta 50 euron arvoisina.

 

Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia on enemmän tukea voidaan jakaa, hakemusten joukosta arvotaan kannustustuen saaja(t). Tuen saajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Tuen saajat julkistetaan Pirityiset ry:n kevätkokouksen yhteydessä toukokuun loppuun mennessä.  

 

Nuorissamme on tulevaisuus! 

 

TIETOSUOJASELOSTE Nuorten kannustustuki

jotta voisimme hyvin