Nuoriso Leader

tim-mossholder-hOF1bWoet_Q-unsplash

Mistä on kyse?

Nuoriso Leader-rahoituksen tavoitteena on tehdä Leader- ja hanketoimintaa tutuksi alueen nuorille sekä kannustaa käynnistämään uutta omaehtoista vapaa-ajan toimintaa. Rahoitusta myönnetään nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse tekijöinä. ​

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea:

 • 13–25 -vuotiaiden nuorten ryhmät, joissa vähintään 3 henkeä mukana. Hakija voi olla epämuodollinen ryhmä tai rekisteröimätön yhdistys.
 • Nuoret yrittäjät, kuten 4H- tai NY-yritykset tai toiminimen perustaneet 13-25-vuotiaat nuoret​

Mihin tukea voi hakea?

 • Rahoitus voidaan myöntää projekteille, jotka ovat nuorten itsensä suunnittelemia ja jotka nuoret itse toteuttavat hakemuksesta loppuraportointiin.
 • Tuettava projekti voi olla yhteisten harrastusvälineiden hankintaa, tapahtuman järjestämistä, taideprojektin toteuttamista, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamista, yhteistä tekemistä ym.​

Kuinka paljon tukea voi saada?

 • Tukea voidaan myöntää 100-400 € eli 90-100% projektin kustannuksista.
 • 100 -200 euron projekteille tuki 100 %, omaa rahaa ei tarvita lainkaan.
 • Yli 200 euron projekteille tuki 90 %, omaa rahaa tarvitaan 10 % projektin kokonaiskustannuksista.
 • Maksimi tuki on 400 €. ​

MITEN TUKEA HAETAAN?

 • Kun idea syntyy, ole yhteydessä Pirityisiin! Neuvomme hakemiseen liittyvissä asioissa!
 • Nuoriso-Leader-avustusta haetaan sähköisesti lomakkeella
 • Hakuaika on neljä kertaa vuodessa eli helmikuun, toukokuun, syyskuun ja marraskuun loppuun mennessä (vuonna 2024 ensimmäinen hakujakso päättyy huhtikuun lopussa)
 • Hakemusten täytyy olla nuorten itsensä tekemiä ja nuorten täytyy itse myös raportoida jälkikäteen avustuksen käyttämisestä
 • Tee suunnitelma (mitä projektissa tehdään, miten toteutetaan, mitä maksaa, mitä pitää ottaa huomioon jne)
 • Rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty vastuuaikuinen (18 vuotta täyttänyt henkilö), joka tukee ryhmää hakemuksen tekemisessä ja vastaa hankkeen rahankäytöstä sekä raportoinnista ryhmän kanssa.

YLEISIÄ EHTOJA:

 • Tuen tarkoitus on auttaa uuden toiminnan aloittamista tai olemassa olevan kehittämistä
 • Tuettavien hankintojen tulee olla mahdollisimman laajan nuorisojoukon yhteisessä käytössä (poissulkien yrityshakemukset).
 •  Tuettavien tapahtumien tulee olla avoimia kaikille nuorille.
 • Tukea myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden järjestämien em. asioiden tai konsertteihin yms. pääsylippuihin, osallistumisiin eikä matkakuluihin.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä
 • Projektin kustannusten tulee olla kohtuullisia.
 • Samantyyppistä toimintaa tuetaan pääsääntöisesti vain kerran per hakija. Yritystoiminnan kehittämishankkeille tukea voidaan myöntää useammin harkinnan mukaan.
 • Projekti tulee toteuttaa Pirityiset ry:n toiminta-alueella. Tämä tarkoittaa, että tapahtuma järjestetään alueella tai esim. hankittavat laitteet jäävät alueelle nuorten käyttöön. Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he ovat alueella opiskelemassa ja em. ehdot täyttyvät.

TUKEA EI MYÖNNETÄ:

 • Normaalista, jatkuvasta toiminnasta syntyviin kuluihin
 • Kalustoon / toimintaan, joka kuuluu oppilaitoksen, kunnan tai muun organisaation rahoitettavaksi
 • Pysyviin ja toistuviin kustannuksiin kuten; vuokrat, jäsenmaksut, kuukausimaksut, vakuutusmaksut yms.
 • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin tai henkilökohtaiseen harrastustoimintaan
 • Tukea ei myönnetä moottoriajoneuvojen hankintaan
 • Luokka- ja kerhoretkiin
 • Varainhankintaan
 • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin esim. kioskin hankinnat, joiden kulut katettava myyntituloilla
 • Tukea ei voida myöntää, jos projektin toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa omalla riskillä hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Kun idea syntyy, ole yhteydessä Pirityisiin! Neuvomme mielellämme hakemiseen liittyvissä asioissa!

terkuin

Krista 044 235 9838

Eveliina 044 748 5488