Yritystuen maksuhakemus

Yritystukien maksuhakemukset

 

Maksuhakemuksia voi tehdä useamman hankkeen aikana. Maksuhakemukset toimitetaan sähköisesti Hyrrän kautta. Muistathan rakennushankkeissa, että viimeiseen maksuhakemukseen on jäätävä kuitenkin vähintään 20 % kustannuksista. Maksuhakemukseen tarvitset liitteeksi seuraavat dokumentit:

 • kirjanpitäjän allekirjoittama pääkirjan ote
 • menotositteet (laskut), joista on käytävä ilmi, mitä ne sisältävät ja miten liittyvät hankkeeseen, tarvittaessa laskuun voi kirjoittaa itse selvennyksen
 • maksutosite jokaisen laskun osalta (esimerkiksi verkkopankista tulostettava maksukuitti tai tiliote)
 • matkakuluista on aina tehtävä erillinen matkalasku
 • käynnistystuen osalta kopio työsopimuksesta ja palkkaerittelyistä
 • mikäli hakemus sisältää käytettyjä koneita tai laitteita, selvitys niistä lomakkeella 2324L
 • yli 2.000 euron hankintojen osalta on osoitettava paikallinen tavanomainen hintataso (esim. yksi tarjous) ja yli 10.000 euron hankintojen osalta esitettävä kolme tarjousta tai tarjouspyyntöä, mikäli tarjouksia ei kaikilta saatu
 • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä on toimitettava seurantatietolomake
 • rakennushankkeen osalta tarvitaan ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio palovakuutuksesta ja viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kopio loppukatselmuspöytäkirjasta

 


INVESTOINTITUEN MAKSAMISEN HAKEMINEN LYHYESTI

 

Maksua haetaan Hyrrässä Päätös-välilehden kautta. Sivun alaosassa valitaan ensin Maksuhakemuksen
tyyppi, joko Loppumaksu tai Maksuerä. Sen jälkeen klikataan Tee maksuhakemus –painiketta.

 

MAKSUHAKEMUKSEN LIITTEET:

 

1. OTE PÄÄKIRJASTA (menot kirjataan tasetileille)
(aina vähintään nämä)

2. MENOTOSITTEET (laskut)

3. MAKSUTOSITTEET (pankin tiliote, kuitti nettipankista tmv)

 

PERUSTIEDOT-välilehti
 • Täytetään hakemusta koskevat perustiedot.
 • Liitetään Liitteet-kohtaan OTE PÄÄKIRJASTA, katselmuspöytäkirja (rakentamisessa), jne.
 • KUSTANNUKSET JA RAHOITUS -välilehti
 • Täytetään kustannuksia ja rahoitusta koskevat tiedot.
 • Kustannuserittely-kohdassa valitaan Kustannuslaji, kirjoitetaan Selite, syötetään Kustannus € ja
  lisätään liite, eli MENOTOSITTEET ja MAKSUTOSITTEET joko nipussa tai yksittäin. Maksutositteet voi
  vaihtoehtoisesti liittää Liitteet-kohtaan Perustiedot-välilehdelle.
 • Rahoitus-kohtaan täytetään haettava tuki, mahdollinen kuntaraha ja muu julkinen tuki, sekä yksityinen
  rahoitus. Yksityiseksi rahoitukseksi katsotaan tulorahoitus, tavanomainen pankkilaina, sekä
  muu markkinaehtoinen, julkista tukea sisältämätön rahoitus. Mikäli kuntarahaa tai muuta julkista
  tukea ei ole saatu, näihin kohtiin laitetaan nollat.
 • Summien Kustannukset yhteensä ja Rahoitus yhteensä tulee olla yhtä suuret.
 
ALLEKIRJOITUS JA LÄHETYS -välilehti
 • Hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään käsiteltäväksi Ely-keskukseen.