pienhankkeet

Haku pienhankkeisiin ei ole vielä avautunut. Haku aukeaa syksyn 2023 aikana. Ilmoitamme hakujen avautumisesta erikseen.

 

Pienhankkeita voi toteuttaa yleishyödyllisinä investointi- ja kehittämishankkeina. Pienhankkeen menettelyt ovat kevennettyjä muun muassa hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta.


Tukea voi käyttää esimerkiksi:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.
 

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen. Tukea voi saada korkeintaan 8 000 euron kustannuksiin, tuen osuuden ollessa vähintään 1000 €. Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Tuki myönnetään Pirityisten hallituksen linjaamien toimenpidekohtaisten tukiprosenttien mukaan.

 

Investointi pienhankkeena

 

Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja.


 
Kehittämistoimi pienhankkeena
 
Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.
 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.