maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

Yhteistyötoimet maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseksi:

Hankkeessa voidaan esimerkiksi teettää kylälle maisemanhoitosuunnitelma tai jokin muu yleistä viihtyvyyttä parantava suunnitelma, kehittää matkailua (esim. metsien virkistyskäyttö) ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita, lisätä maaseudun vetovoimaisuutta sekä alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, luoda uutta toimintaa sekä tehdä kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia. Lisäksi hankkeella voidaan luoda biotaloudesta työllisyyttä ja kasvua tai hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

 

Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja ja niiden saatavuutta sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja yhteistyön ja digitalisaation kautta. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.


Tuen määrä on 80% tukikelpoisista kustannuksista. Tuen enimmäismäärä muu julkinen rahoitus mukaan lukien on 100.000 €. Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 125.000 €.


Yhteistyöhanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen.


Tukea voi käyttää:

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • matkakustannuksiin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • pienhankintoihin
  • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
  • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
  • toimistokuluihin
  • vuokriin
  • hankkeen ohjausryhmän kuluihin.
 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.