ilmastoteeman yhteistyöhankkeet

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät hankkeet

Ilmastoyhteistyöhankkeessa lisätään ilmastonmuutokseen liittyvää asiantuntemusta, riskien, sopeutumistarpeiden ja keinojen tunnistamista, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Hankkeessa edistetään resurssi- ja materiaalitehokkuutta, esimerkiksi energian
käytön tehostamista, ruokahävikin vähentämistä, energiaa säästävää liikkumista ja kestävää kulutusta.
 

Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.


Tuen määrä on 90% tukikelpoisista kustannuksista. Tuen enimmäismäärä muu julkinen rahoitus mukaan lukien on 100.000 €. Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 111.111 €.


Yhteistyöhanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen.


Tukea voi käyttää:


  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • matkakustannuksiin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • pienhankintoihin
  • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
  • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
  • toimistokuluihin
  • vuokriin
  • hankkeen ohjausryhmän kuluihin.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.
 
Voit hakea erikseen tukea yleishyödylliseen ympäristöinvestointiin, joka edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, luonnonvarojen kestävää hoitoa tai luonnon monimuotoisuutta.