maaseudun palvelujA ja toimintaympäristöÄ EDISTÄVÄT INVESTOINNIT

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen parantavat alueen palveluja, turvallisuutta tai virkistysmahdollisuuksia. Maaseudun asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi liikuntaan, vapaa-aikaan ja kulttuuriin, nuorten palveluihin sekä esteettömyyttä ja turvallisuutta parantaviin rakentamiseen ja investointeihin.

Investointi voi olla esimerkiksi:

  • etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi,
  • reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi,
  • pienimuotoinen vesihuoltohanke,
  • remontti tai investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä,
  • Älykkäät kylät -hankkeen suunnitelmaan sisältyvä investointi, jolla parannetaan alueen tulevaisuuden suunnitelmia kestävästi.
 

Investointihankkeissa tuen enimmäismäärä on 100.000 €.
 
Yleishyödyllisissä investointihankkeissa maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön edistämiseksi tuen määrä on 60%. Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 166.666 €.

Lisäksi vähämerkityksisenä tukena (de minimis) voidaan rahoittaa investointeja, jotka eivät täytä yleishyödyllisen investoinnin vaatimuksia, mutta tukevat maaseudun palvelujen säilymistä ja uusia tapoja järjestää palvelut. Tällöin tuen määrä on 40%, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 250.000 €.
 

Tukea voi käyttää:

  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.
 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.
 
Kokonaiskustannusten jäädessä alle 8000 €, maaseudun palveluja ja toimintaympäristöä edistäviä investointeja voi toteuttaa myös pienhankkeina. Lue lisää pienhankkeista.