yhteistyöhankkeet luonnonvarojen kestävään hoitoon

Luonnonvarayhteistyöhankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta.


Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Yhteistyöhankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta.


Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.


Tuen määrä on 90% tukikelpoisista kustannuksista. Tuen enimmäismäärä muu julkinen rahoitus mukaan lukien on 100.000 €. Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 111.111 €.


Yhteistyöhanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen.


Tukea voi käyttää:


  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • matkakustannuksiin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • pienhankintoihin
  • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
  • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
  • toimistokuluihin
  • vuokriin
  • hankkeen ohjausryhmän kuluihin.
 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.
 

Voit hakea erikseen tukea yleishyödylliseen ympäristöinvestointiin, joka edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, luonnonvarojen kestävää hoitoa tai luonnon monimuotoisuutta.