kehittämisavustus

Kehittämisavustus on tuki toimivan yrityksen kehittämiseen. Tuki on suuruudeltaan 3000 € ja se myönnetään vakioituna kertakorvauksena toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle. Tukea ei tästä syystä voida myöntää heti käynnistystuen jälkeen. Tuki voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa ohjelmakauden 2023–2027 aikana. Tuen hakijalla on oltava y-tunnus. Tuki myönnetään maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen toimintaan. Tuettavan toimenpiteen on edistettävä Juurista Voimaa -strategian toteutumista.

Tuki on ensisijaisesti tarkoitettu yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluhin, jonka lisäksi sitä voidaan käyttää hankkeessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden sekä siinä syntyvien matkojen ja vuokrien kustannuksiin.


Tukea voi käyttää esimerkiksi:


  • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
  • tuotekehityshankkeisiin
  • tuotannon pilotointiin
  • markkinointisuunnitelman laatimiseen
  • koemarkkinointiin
  • kansainvälistymisselvitykseen
  • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
  • muuhun asiantuntija-apuun.
 

Suurempiin kehittämistarpeisiin voit saada kehittämistukea ELY-keskukselta. ELY:n kautta haettavissa on kehittämistuki, jolla voit saada 50 % tukea hankkimasi asiantuntijapalvelun kustannuksista. Kustannukset voivat olla korkeintaan 100 000 euroa, investoinnin toteutettavuustutkimuksessa 3000–50 000 euroa. Lue lisää ELY-keskuksen kautta haettavissa olevista Maaseuturahaston tuista täältä.

Lisätietoja ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.