yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla

Oletko kiinnostunut maaseutualueella myynnissä olevasta yrityksestä, jonka oston suunnitteluun kaipaisit hieman apua? Yrityskauppaa suunnitellessasi voit hakea Pirityisiltä tukea yritystoiminnan käynnistämiseen  omistajanvaihdoksen avulla, kun ostettava yritys sijaitsee toiminta-alueellamme. Tuella hankitaan asiantuntijapalveluita esimerkiksi yrityksen toimintaedellytysten tai oston kannattavuuden selvittelyyn. Näitä ostettuja asiantuntijapalveluita ovat mm. juridiset palvelut, tilitoimisto- ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut sekä kyseessä olevaan liiketoimintaan liittyvät konsulttipalvelut. Asiantuntijapalveluiden avulla voidaan mm. määritellä ostettavan yrityksen hinta, käydä yrityskauppaneuvottelut, suunnitella rahoitusta ja käydä läpi verotukseen liittyviä asioita.

Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla on kertakorvaus, joka on suuruudeltaan 2500 € tai 5000 €. Tuki myönnetään ostoa suunnittelevalle luonnolliselle henkilölle ilman y-tunnusta tai mikroyritykselle, jolla tukea haettaessa on y-tunnus.

 
Tuki myönnetään asiantuntijapalveluiden hankintaan omistajanvaihdoksen valmisteluun liittyen. Ostettavan yrityksen tulee sijaita ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla. Hakija voi tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta. Tuki voidaan myöntää samalle hakijalle yhden kerran rahoituskauden 2023–2027 aikana. Tuen saamiseksi hakijan on laadittava hankesuunnitelma, joka sisältää työpaketit ja niiden kustannusarviot. Mikäli yrityskauppa jää toteutumatta, hakijan on toimitettava selvitys lopputulokseen johtaneista syistä.
 
Lisätietoja ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.