yrityksen energiainvestointituki

Rahoituskaudella 2023-2027 voidaan myöntää tukea harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle mikroyritykselle tai vastaavalle maatilakytkentäiselle yritykselle.

  • energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan,
  • yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen yrityksen omaan tuotantoon tarvittavasta energiasta ja
  • energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Voit hankkia tuella esimerkiksi lämpöpumppuja, aurinkosähköjärjestelmiä tai parantaa yrityksen energiatehokkuutta esimerkiksi säätöjärjestelmien avulla.
 
Tuki energiainvestointeihin on tarkoitettu harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan
mikroyrityksesi omaan käyttöön tarvitseman uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Investointituki uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuottamiseen myyntitarkoituksessa haetaan ELY-keskuksesta.

 
Tuen määrä on 30% tuen perusteena olevista kustannuksista 5 000–100 000 euron investointeihin.
Tukea voidaan myöntää vain päätoimiseen yritystoimintaan.
Tuen myöntämiseen ei edellytetä yritystoiminnan laajentamista.

Lisätietoja ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.