maatalouden kokeilutuki

Maatalouden kokeilutuki on tarkoitettu ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen kokeilun avulla. Tukea ei voida myöntää olemassa olevan maatilan tavanomaiseen ja vakiintuneeseen maataloustoimintaan. Tuki on tarkoitettu esimerkiksi maatalouteen liittyviin pienimuotoisiin kokeiluihin kuten uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä. Tuen avulla voi kokeilla mm. uusia kasveja, uusia viljelymenetelmiä, uusia tuotantotapoja kotieläintuotannossa, uusia myyntikanavia ja uusia työmenetelmiä.

 

Tukea voi käyttää: 

  • koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen,
  • toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin,
  • aineisiin ja tarvikkeisiin,
  • käyttömaksuihin sekä
  • matkoihin.
  • Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin, joiden taloudellinen käyttöaika pääosin rajautuu kokeilun toteuttamisen kestoaikaan. (Ei eläinten hankintaan.)

 

Tuensaajana voi olla luonnollinen henkilö (henkilötunnuksella) tai mikroyritys, jolla on voimassa oleva y-tunnus (maatila, yhtiö, osuuskunta, toiminimi). Tuki kokeilun laajuudesta riippuen 2500 €/5000 €/7500 €, kuitenkin yhteensä enintään 7500 € rahoituskauden 2023-2027 aikana.  Maatalouden kokeilutukea voi saada vain toimiin, joihin maatalouden tukia ei myönnetä.

Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa. Kokeilu voi kestää enintään 3 vuotta ja sitä varten on laadittava suunnitelma. Kokeilu voi tapahtua maatilalla tai esimerkiksi vuokratulla pellolla. 

 

Jotta laajuus osataan arvioida oikein, tulee kokeilusta laatia hankesuunnitelma, joka sisältää työpaketit ja
niiden kustannusarviot. Tuki on haettavissa
vain Leader-ryhmältä. Mikäli kokeilu epäonnistuu, hakijan tulee toimittaa selvitys syistä miksi lopputulos ei ollut odotettu.

 

Lisätietoa ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.