Pirityisten omat hankkeet

Hankkeiden rahoittamisen lisäksi Pirityiset toteuttaa itse alueelleen hyödyllisiä hankkeita, joiden rahoitus tulee joko Leader-rahoituksen kautta, ELY-keskuksen maaseuturahaston kautta tai mahdollisesti myös muusta rahoituslähteestä. Hallinnoimamme hankkeet ovat yleishyödyllisiä ja ne edistävät paikallisen strategian toteuttamista.  Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi teemahankkeet ja kansainväliset hankkeet. Tälle sivustolle kootaan tiedot Pirityisten omista hankkeista sitä mukaan kun niitä käynnistetään.

Youthful Heritage

(2020 – 2022)

Kansainvälisyys hankkeessa annetaan alueen nuorille mahdollisuus osallistua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimintoihin ja tapahtumiin. Nuorille annetaan mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi, uudelle sukupolvelle sopivaksi. Kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uusia menetelmiä yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään omia työpajoja, joissa he voivat tutustua eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi.

Virkku-teemahanke

(2019 – 2020)

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttö- mahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta.

Wildlife Experiences -hanke

(2019-2020)

 

Kansainvälisen hankkeen teemoina oli metsästys, luonto ja sen antimien hyödyntäminen. Hankkeen tavoitteena oli tehdä tunnetuksi riistaruokaa ja edistämään sen käyttöä ja arvostusta. Hankkeen kumppanimaa oli Romania.

Isse-hanke

(2016 -2018)

 

Hankkeessa innostettiin maaseudun asukkaita kaunistamaan yhdessä omaa asuin- ja elinympäristöään. Hankkeessa hyödynnettiin ITE-taidetta ja ympäristötaidetta. Keskiössä olivat myös yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja taiteen hyvinvointivaikutukset.

EesTaas -teemahanke

(2018)

Pirityisten EesTaas -teemahankkeen tavoitteena oli innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla.  Opintomatkoilla löydettiinkin esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan, rohkaisten osallistujia uusiin kokeiluihin ja seikkailuihin.

Kylien ääni

(2016-2017)

Kylien ääni -hankkeessa kehitettiin kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla lisättiin maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä edistettiin asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta.

Pienet tarpeet -teemahanke

(2016-2017)

Pienet tarpeet -hanke keskittyy yleishyödyllisten yhdistysten pienempiin kone- ja laitehankintoihin. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset 1 000-5 000 €.

Leader-ryhmän nimi Pirityiset tulee Samuli Paulaharjun romaanista Suomenselän vieriltä: ”Hyvin olisi vaikka jokainen metsäperäläinen tarvinnut tontun taikka pirityisen, joka muutamilla isoisilla rikkailla tiedettiin olevan. — Pirityinen, joka oli kuin sontiainen, taas hyrräsi isäntänsä lukolliseen arkkuun rahaa, niin ettei se talosta koskaan loppunut.”

Tavoitteenamme on kehittää keskipohjalaisten mahdollisuuksia hyvään elämään maaseudulla. Rahoittamme yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Neuvomme tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa.

Leader-työ rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta eli maaseutuohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Pirityiset on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Koko Euroopassa on yli 2000 Leader-ryhmää.