eestaas-hanke

EesTaas-teemahanke

Pirityisten EesTaas -teemahankkeessa oli kyse opintomatkoista, joita toteutetaan alahankkeina. Tarkoituksena oli innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteina on käynnistää uutta toimintaa sekä lisätä yhteistyötä. Opintomatkoilla löydettiinkin esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan, rohkaisten osallistujia uusiin kokeiluihin ja seikkailuihin. Alahankkeet muodostuivat yhdestä tai useammasta opintomatkasta, kotimaassa tai ulkomailla. Teemahankkeen alatoimenpidettä pystyivät hakemaan Pirityisten alueella toimivat yhdistykset ja yleishyödylliset yhteisöt. Hanke toteutettiin 1.2.2018-28.2.2019.

 

 

Tavoitteet:

 

  1. Löytää alueen toimijoille uusia yhteistyökumppaneita tai uusia ideoita toimintansa kehittämiseen kotimaassa tai ulkomailla.
  2. Kansainvälistymismahdollisuuksista tiedottaminen
  3. Yhdistystoimijoiden kansainvälisten ideoiden kartoitus kyläkierroksilla

 

Hanke on innostanut ja kannustanut yhdistyksiä luomaan kontakteja ja verkostoja, joita voivat hyödyntää toiminnassaan. Opintomatkojen kautta on saatu uusia ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. Joissakin tapauksissa tämä johtaa uusiin, isompiin Leader-hankkeisiin. Teemahankkeen avulla luotiin verkostoja ulkomaille mahdollistaen kansainvälisten hankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen. EesTaas-hankkeen myötä Pirityiset yhteistyössä Vetelin Erän kanssa toteutti kansainvälisen riistaruokaan ja metsästysvaihdantaan liittyvän Wildlife Experiences -hankkeen.

 

 

Teemahankkeella saavutettiin tavoiteltuja tuloksia ja usean toimijan kohdalla jatketaan hankesuunnittelulutyötä uusien leader-hankkeiden parissa.

 

EESTAAS-HANKKEEN RAPORTTIEN TIIVISTELMÄT

 

Vetelin musiikin ystävät ry

Kulttuurivaihtohanke, Bihor (Romania)

Opintomatkan tavoitteena oli löytää yhteistyökumppani laulun, soiton ja kansanperinteen aloilta. Matka toteutettiin 27.-30.11.2018. Ensimmäinen kohde oli Rienin kunnassa, jossa Vetelin musiikin ystävät ry tapasi kunnan johtoa, paikallisia kansanmuusikoita ja -tanssijoita. Alueen toimijoilla ei ollut tarpeeksi tietoa ja osaamista leader-toimintaan liittyen, joten yhteistyöneuvotteluja ei viety pidemmälle. Bors-nimisen kunnan alueella toimii hyvin organisoitu leader-ryhmä, jonka edustajat olivat kiinnostuneita yhteistyöstä suomalaisten kanssa.

Jatkotoimenpiteenä on löytää sopiva yhteistyömuoto Borsin alueen kanssa käsitöihin, kansanperinteeseen ja maaseutuelinkeinoihin liittyen.

 

Kansanmusiikki-Instituutti

Opintomatkat Unesco-luettelokohteisiin, Pariisi (Ranska), Bryssel (Saksa), Setesdal (Norja) Suitin perinnekulttuurialue (Viro)

Hankkeessa tehtiin neljä tutustumis- ja neuvottelumatkaa tukemaan kaustislaisen viulunsoittoperinteen saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Opintomatkoilla on saatu arvokkaita esimerkkejä siitä, miten Unesco-sopimus on saatu jalkautettua ja hyödynnettyä kyseisissä perinneyhteisöissä sekä uusien perinneinnovaatioiden tuottamisessa.

Jatkotoimenpiteenä hyödyntää saatuja kansainvälisiä verkostoja, mahdollisia hankekumppaneita ja viedä eteenpäin esiin nousseita yhteisiä hankeintressejä.

 

Kälviän Tarmo ry

Tutustumismatka maastopyöräilyreittien rakentamiseen, Iso-Syöte, Pudasjärvi

Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua maastopyöräilyreittien rakentamiseen, suunnitteluun ja ylläpitoon. Matkan aikana tutustuttiin eri polkutyyppeihin, pitkospuiden rakentamiseen, reittien merkkaamiseen ja ajettavuudesta huolehtimiseen. Opintomatkan aikana saatiin tietoa, miten eri materiaalit kestävät käytössä ja luonnossa, sekä miten eri maastotyyppeihin on mahdollista saada reitti vähällä vaivalla maastoa muokkaamalla.

Hankkeesta saatuja oppeja on tarkoitus hyödyntää Kälviälle rakennettavissa maastopyöräreiteissä.

 

Toholammin kamarimusiikkiyhdistys

Uusia ideoita musiikkitoiminnan kehittämiseen, Ethno Finland -kurssi Mäntsälässä

Toholammin kamarimusiikkiyhdistys lähetti neljä edustajaa Ethno Finland -kurssille hakemaan uusia ideoita musiikkitoiminnan kehittämiseksi Toholammilla. Kansainvälisellä kurssilla opeteltiin mm. eri maiden tyypillisiä kappaleita ja vuorovaikutusta musiikin keinoin.

Kurssin jälkeen Toholammilla käynnistettiin uusi musiikkikollektiivi, joka keräsi parikymmentä laulajaa ja soittajaa musisoimaan yhdessä. Toiminta jatkuu säännöllisesti harjoitusten ja esiintymisten muodossa.

 

Kaustisen Martat ry

Opintomatkat uuden toiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, Vaasa, Uumaja, Lappajärvi

Kaustisen martat tekivät opintomatkan Vaasa-Uumajaan sekä Lappajärvelle tavoitteena saada uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseksi ja yhteistyöverkoston laajentamiseksi. Matkan aikana opittiin käsityötaitoja ja saatiin ideoita käsityöperinteen tuotteistamiseksi ja markkinoimiseksi.

Matkoilta on saatu hyviä kontakteja yhteistyön jatkamiseksi käsityö- ja ruoka-aiheiden ympärillä. Aihioista voi kehittyä alueidenvälisiä tai kansainvälisiä leader-hankkeita.

 

Kaustisen seudun raviseura

Tutustuminen Ranskan raviurheiluun, Pariisi (Ranska)

Opintomatkalla tutustuttiin Ranskan raviurheiluun ja hevoskasvatustoimintaan sekä hankittiin erilaisia näkemyksiä ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää oman toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opintomatkan aikana syntyi monia ideoita tapahtuman järjestämisestä ja hevostoiminnan kehittämisestä alueella. Matkan aikana muodostui paljon hyvä kontakteja, joiden pohjalta voi jatkossa rakentaa myös kansainvälistä yhteistyötä. Ideoita ja opittujen asioiden soveltamista käytäntöön aletaan suunnittelemaan välittömästi.

 

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Tutustuminen Espanjalaiseen vanhustenhuoltoon, Almeria (Espanja)

Matkan aikana tutustuttiin palvelutaloasumiseen, palvelutaloihin liittyvään vapaaehtoistyöhön ja paikalliseen hyväntekeväisyystoimintaan. Matkalla oli mukana eläkeliiton piirin yhdistysten matkavastaavia ja toinen osa matkasta oli koulutuksellinen liittyen matkajärjestelyihin ja valmismatkalakiin.

Opintomatkalla saatuja kokemuksia ja oppeja hyödynnetään omassa toiminnassa esimerkiksi matkojen järjestämisessä. Yhdistysten matkanjohtajat saivat tilaisuuden tutustua toisiinsa paremmin, verkostoitua, vaihtaa ideoita ja sopia yhteisistä tavoista toimia.

 

Kaustisen Pelimanniyhdistys

Kulttuurinvaihto- ja opintomatka Taalainmaalle, Leksand (Ruotsi)

Kaustisen pelimanniyhdistyksen tavoite jatkaa vanhaa kulttuuriyhteistyötä Leksandin pelimanniyhdistyksen ja Taalainmaan pelimannien kanssa onnistui hyvin. Mukana matkalla oli pelimannien lisäksi Kaustisen hääkuoro ja purppuritanssiryhmä. Omien esiintymisten ja yhteissoiton lisäksi pelimannit opiskelivat ja opettivat soittotyylejä ja kappaleita virallisten esiintymisten ulkopuolella.

Jatkoyhteistyötä suunnitellaan ystävyyskuorotoiminnan, seurakunnallisen yhteistyön, purppurisoitto- ja tanssikurssien merkeissä tai jäsenkorjaukseen liittyen.

 

Keski-Pohjanmaan liikunta ry

Tutustuminen Mikkelin liikuntatoimintaan, Mikkeli

Matkan tavoitteena oli tutustua Etelä-Savon ja Mikkelin liikuntaolosuhteisiin, maaseudun kehittämiseen liittyviin liikuntahankkeisiin ja osallistua Luonteri -pyöräilytapahtumaan Anttolassa. Matka antoi eväitä liikuntarakentamiseen, liikunnan kehittämishanketoimintaan maaseudulla sekä urheiluseurojen aktiiviseen rooliin kaupungin vetämissä osallisuushankkeissa.

Keski-Pohjanmaan liikunta aikoo hyödyntää syntyneitä kontakteja ja kokemuksia omassa hanketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Vetelin Erä ry

Opintomatka Keski-Eurooppalaiseen metsästyskulttuuriin liittyen, Slovakia

Opintomatkan tarkoituksena oli selvittää keski-eurooppalaisia käytänteitä riistaan, sen hoitoon ja hyödyntämiseen liittyen. Matkan aikana yhdistys tapasi mm. Romanian metsästys- ja kalastusliiton edustajia,

Yhdistys tapasi slovakialaisia metsästäjiä, maanomistajia, riistaravintolan pitäjä sekä Leader-ryhmän työntekijöitä. Slovakialainen yhteistyötaho olisi kiinnostunut yhteisen kansainvälisen hankkeen toteuttamisesta. Toisessa hankeyhteistyöpalaverissa Vetelin Erä tapasi romanialaisia metsästäjiä, Romanian Metsästys- ja kalastusliiton edustajia sekä Sinmartinin kunnan kv-koordinaattorin. Yhteisten kiinnostusten pohjalta päätettiin lähteä selvittämään mahdollisuutta uudelle kv-hankkeelle myös Romanian suuntaan.

Aihe kiinnosti molempia niin paljon, että ensimmäinen vierailu toteutuu jo kolme viikkoa tämän tapaamisen jälkeen, kun romanialaiset saapuvat Suomeen tutustumaan mm. riistakameroiden käyttöön, suomalaiseen riistanhoitoon sekä koulutuksiin, joita Suomessa järjestetään esim. nuorille. Vastavuoroisesti Vetelin Erä sai kutsun saapua tammikuussa Romaniaan tutustumaan niihin riistanhoidollisiin asioihin, joissa heillä on pitkät perinteet. Romanialaisen yhteistyötahon kanssa on valmisteltu ja haettu leader-rahoitteinen kansainvälinen metsästyskulttuuriin liittyvä hanke.