Pienet tarpeet

Pienet tarpeet -teemahanke

Hankkeen tavoitteena oli saada uusia hanketoimijoita ja aktivoida yhteisöjä kehittämään toimintaansa kone- ja laitehankintojen myötä. Pienet tarpeet – hankkeessa myös pienet toimijat ja pienet tarpeet oli mahdollista saattaa hankerahoituksen pariin. Hankkeen tavoitteena oli nostaa yhdistysten talojen käyttöastetta pienten kone- ja laitehankintojen myötä. Hankinnat parantavat yhdistysten toimintaedellytyksiä ja innostavat ihmisiä mukaan toimintaan.

 

Pienet tarpeet -teemahanke käynnistyi kesällä 2016, josta Leader Pirityisten alueen yleishyödylliset yhdistykset hakivat avustusta pieniin, 1000-5000 euron kone- ja laitehankintoihin. Rahaa oli jaossa 110 000 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 51, joista rahoitettiin 38 hakemusta. Rahoituspäätöksissä huomioitiin hakemusten saapumisjärjestys sekä alueellinen tasapuolisuus.

 

Hankinnoista on ollut iloa ja hyötyä yhdistysten toiminnassa ja teemahankkeessa mukanaolo on rohkaissut hakemaan myös isompia hankkeita.

 

Tukea saivat seuraavat yhdistykset:

 

 • Lestijärven musiikkiyhdistys ry
 • Eläkeliiton Ullavan Yhdistys ry
 • KOSTI ry
 • Kansanmusiikki-instituutti ry
 • Kälviän Kirkonkylän Nuorisoseura ry
 • Hyvinvointikeskus Maunu ry
 • Köyhäjoen kyläyhdistys ry
 • Perhon palomiesyhdistys ry
 • Halsuan Nuorisoseura ry
 • Vetelin Erä ry
 • Kälviän Jokikylän Kyläyhdistys ry
 • Kaustisen Nuorisoseura ry
 • Määttälän kylätoimikunta
 • Marinkaisten Nuorisoseura ry
 • Perhonjokilaakson Kuvataideyhdistys ry
 • Vetelin Naisvoimistelijat ry
 • Ullavan Ylikylän Nuorisoseura ry
 • Pajamäen Talomuseon Kannatusyhdistys ry
 • Lohtajan harrastajanäyttelijät
 • Järvelän Koulupiirin Kyläyhdistys ry
 • Ullavan helluntailähetys ry
 • Toholammin Urheilijat ry
 • Kokkolanseudun RC-lentäjät ry
 • Toholammin Helluntailähetys ry
 • Ullavan Kirkonkylänseudun Kyläyhdistys ry
 • Lestijärven Vasemmistoliitto ry
 • Ullavan Kilpa
 • Kälviän Rukoushuoneyhdistys Siion ry
 • Halsuan 4H-yhdistys ry
 • Välikylän Nuorisoseura ry
 • Vetelin Musiikinystävät ry
 • Vetelin Kirkonkylän Nuorisoseura ry
 • Salonkylän Nuorisoseura ry
 • Pilles Music ry