Hankerekisteri 2014-2022

Tuetut hankkeet

Pirityiset ry toimii Kaustisen seutukunnan ja Kokkolan Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa maaseudun kehittämisen parissa. Menetelmänä on hanketoiminta.

 

Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai useamman kunnan alueella, useamman Leader-ryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

valtakunnallinen hankerekisteri

Maaseutuverkoston Hankerekisterissä voit selailla tietoja maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetuista kehittämishankkeista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta Hyrrä-tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.

 

Huom. hankkeiden toteuttajat! Hankkeiden vastuuhenkilöt voivat ottaa hallintaansa maaseutuverkoston hankekorttien päivityksen. Jos lisäät hankekorttiisi käyttäjätunnuksen tänään, pääset jo huomenna muokkaamaan sitä!

Pirityisten rahoittamiin hankkeisiin voit siirtyä suoraan tästä.

 

Yritystuet löytyvät koostettuna vuosittain Pirityisten omasta rekisteristä.

 

Pirityisten oma hankerekisteri

Tutustu Pirityisten omiin hankkeisiin!

ISSE-HANKE

(2016–2018)

 

Hankkeessa innostettiin maaseudun asukkaita kaunistamaan yhdessä omaa asuin- ja elinympäristöään. Hankkeessa hyödynnettiin ITE-taidetta ja ympäristötaidetta. Keskiössä olivat myös yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja taiteen hyvinvointivaikutukset.

WILDLIFE EXPERIENCES- HANKE (2019-2020)

 

Kansainvälisen hankkeen teemoina oli metsästys, luonto ja sen antimien hyödyntäminen. Hankkeen tavoitteena oli tehdä tunnetuksi riistaruokaa ja edistämään sen käyttöä ja arvostusta. Hankkeen kumppanimaa oli Romania.

Kylien ääni

(2016-2017)

 

Kylien ääni -hankkeessa kehitettiin kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla lisättiin maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä edistettiin asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta.

EESTAAS-hanke

(2018)

 

Pirityisten EesTaas -teemahankkeen tavoitteena oli innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla.  Opintomatkoilla löydettiinkin esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan, rohkaisten osallistujia uusiin kokeiluihin ja seikkailuihin.

VIRKKU-Hanke

(2020)

 

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttö- mahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta.

Pienet tarpeet

(2016-2017)

 

Pienet tarpeet -hanke keskittyi yleishyödyllisten yhdistysten pienempiin kone- ja laitehankintoihin. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset 1 000-5 000 €.