Hankerekisteri 2014-2021

Tuetut hankkeet

Pirityiset ry toimii Kaustisen seutukunnan ja Kokkolan Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa maaseudun kehittämisen parissa. Menetelmänä on hanketoiminta. Myönnettävistä hanke- ja yritystuista voit lukea täältä.

Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai useamman kunnan alueella, useamman Leader-ryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

Tälle sivulle on koottu

 

  • Pirityisten myöntämät hanke- ja yritystuet,
  • Pirityisten omat hankkeet sekä
  • yhteishankkeet, joita Pirityiset on mukana toteuttamassa.
 

Meneillään olevan ohjelmakauden (2014-2020) tietoja päivitetään sivustolle parhaillaan. Nähtävillä myös ohjelmakauden 2007–2013 tiedot.

Huomaathan, että osa tukimuodoista on muuttunut ohjelmakausien välillä.

Tällä ohjelmakaudella (2014–2020) rahoitetut hankkeet löytyvät myös Leader Pohjanmaa -portaalin hankerekisteristä. Hankerekisteriin on koottu kaikki meneillään olevan ohjelmakauden (2014–2020) hankkeet, jotka ovat saaneet maaseuturahaston tukea Pohjanmaan ELY-keskuksen tai alueen Leader-ryhmien kautta. Kurkkaa, mitä hankkeita on toteutettu, inspiroidu ja ideoi oma hankkeesi! Hankkeita voi etsiä rekisteristä esimerkiksi rahoittajan tai alueen mukaan tai sanahaun avulla.

 

Valtakunnallisesta hankerekisterissä voit selailla tietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitetuista kehittämishankkeista sekä yritystuista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.  

Pirityisten omat hankkeet

Ohjelmakausi 2014 - 2020

Ohjelmakausi 2007 - 2013

Tutustu lisää Pirityisten omiin hankkeisiin!

ISSE-HANKE

(2016–2018)

 

Hankkeessa innostettiin maaseudun asukkaita kaunistamaan yhdessä omaa asuin- ja elinympäristöään. Hankkeessa hyödynnettiin ITE-taidetta ja ympäristötaidetta. Keskiössä olivat myös yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja taiteen hyvinvointivaikutukset.

WILDLIFE EXPERIENCES- HANKE (2019-2020)

 

Kansainvälisen hankkeen teemoina oli metsästys, luonto ja sen antimien hyödyntäminen. Hankkeen tavoitteena oli tehdä tunnetuksi riistaruokaa ja edistämään sen käyttöä ja arvostusta. Hankkeen kumppanimaa oli Romania.

Kylien ääni

(2016-2017)

 

Kylien ääni -hankkeessa kehitettiin kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla lisättiin maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä edistettiin asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta.

EESTAAS-hanke

(2018)

 

Pirityisten EesTaas -teemahankkeen tavoitteena oli innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla.  Opintomatkoilla löydettiinkin esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan, rohkaisten osallistujia uusiin kokeiluihin ja seikkailuihin.

VIRKKU-Hanke

(2020)

 

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttö- mahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta.

Pienet tarpeet

(2016-2017)

 

Pienet tarpeet -hanke keskittyi yleishyödyllisten yhdistysten pienempiin kone- ja laitehankintoihin. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset 1 000-5 000 €.