valmisteluraha

Voit saada 5000 euron valmistelurahan yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun.


Valmistelurahalla voit selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, eli tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen” sekä etsiä hankkeeseen yhteistyökumppaneita ja valmistella hankesuunnitelmaa. Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan aito pyrkimys kehittämiseen.


Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.


Jos valmisteluvaiheessa havaitaan, että hankeidea ei toimi, hakijan tulee laatia tuloksena raportti syistä, miksi varsinaista hanketta ei voida toteuttaa.

 

Valmisteluraha maksetaan vakioituna kertakorvauksena.

 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.