tiedonvälityshankkeet

Tiedonvälityshankkeissa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille esimerkiksi uusista tuotanto- tai markkinointimenetelmistä tai muista liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittävistä menetelmistä. Hankkeissa voidaan välittää tietoa energia- tai ympäristöasioista ja maaseudun elinvoimaisuutta parantavista asioista yrittäjille, maaseudun asukkaille ja muille toimijoille.


Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä. Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.


Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla:

  • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  • digitalisaation hyödyntäminen
  • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet
  • kiertotalous
  • kestävä tuotanto ja toiminta
  • EU:n laatujärjestelmät
  • vesienhoito
  • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus
  • uudet ratkaisut ja toimintamallit (esim. tuottajaorganisaatiot).
 

Tiedonvälityshankkeen avulla lisätään maaseutuyrittäjien ja -yhteisöjen ja viljelijöiden sekä asukkaiden tietämystä ja osaamista näistä teemoista. Uusimman tutkimustiedon välittämisen kautta mahdollistetaan innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuutta.


Tuen määrä tiedonvälityshankkeissa on 90%, ja tuen enimmäismäärä 100 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 111 111 €.


Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.