koulutushankkeet

Koulutushankkeissa parannetaan viljelijöiden, metsätalousyrittäjien ja muiden maaseudun yrittäjien ja toimijoiden osaamista ja koulutuksen saatavuutta. Hankkeen avulla tieteellinen tieto leviää, muutoskestävyys ja johtamisosaaminen parantuvat.

Koulutus voidaan toteuttaa ryhmäkoulutuksena, täsmäkoulutuksena tai laajempana koulutuskokonaisuutena. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennus.

Osaamista voidaan kehittää toteuttamalla verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja tai muilla vastaavilla toimenpiteillä hankkeissa.
Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.
Koulutushankkeiden aiheina voivat olla esimerkiksi:

  • ilmasto- ja ympäristöasiat
  • digitalisaatio
  • energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
  • uusin tutkimustieto.
 
Tuen hakijana koulutushankkeeseen voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen koulutusyhteisö, jolla on asianmukaiset valmiudet koulutuksen toteuttamiseen (=eli pätevä koulutushenkilöstö) tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka hankkii koulutustoimenpiteen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoisen kouluttajan.
 
Mikäli koulutus ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle, tuen määrä on 90 %.
  • Tuen enimmäismäärä on 100 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 111 111 €.
 

Mikäli koulutus kohdistuu Pirityisten alueella toimiville yrittäjille (=elinkeinollinen koulutushanke), tuen määrä on 70%.

  • Tuen enimmäismäärä on 100 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 142 857 €.
 
Lisätietoja ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.