älykkäät kylät -hankkeet

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi eri sektorin toimijaa etsii yhdessä ratkaisua täsmähaasteeseen tai useampiin haasteisiin haaste kerrallaan. Toimijat voivat olla
esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Kylä tai kunta voi etsiä apua esimerkiksi oppilaitoksista tai tutkimuslaitoksista tai muusta asiantuntijaorganisaatiosta ja he yhdessä etsivät ratkaisuja haasteisiinsa ja rakentavat vastauksia. Kumppanina voi olla myös toinen kylä tai kunta.

 

Hankkeissa rakennetaan yhteinen suunnitelma (strategia) ja sen käytännön toteutus.  Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista, jotta maaseudun kehittämiseen, tutkimukseen, liikenteeseen, energian ja digitaaliseen kehitykseen löydettäisiin uusia polkuja niin paikallisesti ja aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Älykkäät kylät -hankkeet edistävät kestävän kehityksen periaatteita, digitalisaatiota ja innovaatioita. Digitaalisuus, tiedon hyödyntäminen, uusi teknologia ja tekoälyratkaisut ovat keskeisiä muutoksen työkaluja. Innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi edistää kiertotaloutta ja paikallisia energiayhteisöjä, tukea kotouttamista ja etätyö- tai etäopiskelumahdollisuuksia tai kehittää alueen yritysten tai elinkeinojen digitalisaatiota. Tarkoituksena on edistää kylän tai kunnan elinvoimaa konkreettisesti.

 

Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.


Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.


Tuen määrä on 90% tukikelpoisista kustannuksista. Tuen enimmäismäärä muu julkinen rahoitus mukaan lukien on 100.000 €. Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 111.111 €.


Tukea voi käyttää:

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • matkakustannuksiin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • pienhankintoihin
  • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
  • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
  • toimistokuluihin
  • vuokriin
  • hankkeen ohjausryhmän kuluihin.
 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.