Hallitus

Paikallista päätöksentekoa

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä. Juuri he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Pirityisten hallitus 2022

 

VARSINAISET JÄSENET                VARAJÄSENET 


Julkinen taho 

Jukka Tuominiemi, Halsua            Tarja Huopana, Perho

Lauri Laajala, Perho                        Matti Korhonen, Toholampi

Hannu Jyrkkä, Veteli                       Tarja Tuominen, Veteli


Yritykset ja yhteisöt 

Tiina Pollari, Lestijärvi                    Sirpa Nevasaari, Lohtaja

Kyösti Sorvoja, Lohtaja                   Mauri Koivusalo, Kaustinen

Marko Kivelä, Kälviä                        Erkki Kuismin, Kälviä


Maaseudun asukkaat 

Sari Niva, Ullava                               Paula Jokela, Lestijärvi  

Jyrki Kangasvieri, Toholampi        Hanna Meriläinen, Ullava

Heli Siirilä, Kaustinen                      Miina Aronen, Halsua

          

Hallituksen kokoukset

Pirityisten hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuoden aikana käsittelemään saapuneita hankehakemuksia ja tekemään päätöksiä muista asioista. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset järjestetään sääntöjen mukaan.

Leader ryhmän hallituksessa työskenteleminen on mielenkiintoista ja se toimii näköalapaikkana oman alueen kehittämiseen.