Pirityiset mukana tukemassa nuorten mahdollisuuksia

Vuoden 2023 Nuorten kannustuen hakuaika on päättynyt 31.3.2023. Ilmoitamme vuoden 2024 kannustustukien hakujen avautumisesta näillä sivuilla loppuvuodesta 2023.


Leader-ryhmä Pirityiset haluaa tukea toiminta-alueensa nuorten mahdollisuuksia harrastaa ja toteuttaa unelmiaan.

Pirityisiltä haettava nuorten kannustustuki on euromääräisesti pieni, mutta toivomme sen viestivän nuorille maaseudun mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Tuen jakaminen on yksi keino, jolla haluamme korostaa alueemme nuorten tärkeyttä.


Pirityiset ry:n hallitus on päättänyt käynnistää Nuorten kannustustukien jakamisen tammikuussa 2023. Päätöksen myötä Pirityisten lahjoitustilille kertyneitä varoja käytetään jatkossa Nuorten kannustustukien myöntämiseen. Nuorten kannustustukien jakamisesta on tarkoitus tulla vuosittainen perinne.


Nuorten kannustustuella halutaan tukea esimerkiksi nuoren harrastus- tai muuta aktiivista toimintaa. Kannustustuen saajan on oltava Pirityisten toiminta-alueella asuva 13–18-vuotias nuori (yksityinen henkilö).  

Kannustustuen hakijana voi toimia aikuinen nuoren puolesta (esimerkiksi opettaja, harrastusseuran vetäjä tai muu nuoren ja hänen taustansa tunteva henkilö) tai nuori itse.

Hakujakson päätyttyä Pirityiset ry:n hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja valitsee tuen saajat. Kannustustuen myöntäminen on harkinnanvaraista.  Valinnoissa hallitus huomioi jaettavien kannustustukien mahdollisimman tasaisen jakautumisen Pirityisten toiminta-alueelle. Mikäli hyväksyttäviä hakemuksia on enemmän kuin tukea voidaan jakaa, hakemusten joukosta arvotaan kannustustuen saaja(t).  

Kannustustukien arvot ovat 50 € & 100 €. Tuen saajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Tuen saajat julkistetaan Pirityiset ry:n kevätkokouksen yhteydessä toukokuun loppuun mennessä.  


Nuorissamme on tulevaisuus! 

 

TIETOSUOJASELOSTE Nuorten kannustustuki

jotta voisimme hyvin