Author: yllapito

Youthful Heritage

Youthful Heritage -hanke (2020 – 2023) Youthful Heritage on alueiden välinen ja kansainvälinen kehittämishanke. Hankkeessa on mukana Suomi, Puola ja Romania. Suomesta hanketta rahoittaa ja toteuttaa Leader Pirityiset, Keskipiste-Leader ja Rieskaleader. Hankkeen sisällöstä vastaa K.H.Relundin museo. Hanke on käynnistynyt vuonna 2020. Hanke toimii Leader Pirityiset

Lue lisää

VIRKKU -Teemahanke

Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden

Lue lisää

Pirityisten hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä

Lue lisää