Pirityisten hallituksen kokoonpano vuonna 2021

Jaa

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on täten paikallisilla ihmisillä.

VARSINAISET JÄSENET                                             VARAJÄSENET

Julkinen taho

Jukka Tuominiemi, Halsua (2019-2022)             Tarja Huopana, Perho (2019-2022)

Lauri Laajala, Perho (2019-2022)                         Hannu Jyrkkä, Veteli (2018-2022)

Risto Pakkala, Veteli (2016-2021)                         Reino Herlevi, Ullava (2016-2021)

                            

Yritykset ja yhteisöt

Tiina Pollari, Lestijärvi (2017-2022)                      Sirpa Nevasaari, Lohtaja (2020-2023)

Kyösti Sorvoja, Lohtaja (2019-2022)                    Mauri Koivusalo, Kaustinen (2020-2023)

Marko Kivelä, Kälviä (2020-2021)                        Erkki Kuismin, Kälviä (2018-2021)

                            

Maaseudun asukkaat

Sari Niva, Ullava (2020-2021)                                Paula Jokela, Lestijärvi (2019-2022)

Jyrki Kangasvieri, Toholampi (2021-2023)          Hannu Ahola, Toholampi (2020-2021)

Heli Siirilä, Kaustinen (2020-2021)                       Miina Aronen, Halsua (2019-2022)