Pirityisten omat hankkeet 2014-2020

1. ISSE-hanke

Budjetti: 179 720,00 € Tuki: 90 % Tiivistelmä: Hanke tulee edistämään ITE-taidetta, kasveja, maisemaa sekä ihmisiä ja tuloksena syntyy yhteisöllinen ympäristötaiteen ja ITE-taiteen puutarha, jonka suunnittelusta vastaavat alan kotimaiset ja ulkomaiset ammattilaiset. Muita alussa toteutettavia erityiskohteita ovat muun muassa vanhusten palvelutalo Iltarusko ja valtatie 13 varrella sijaitsevan lämpökeskuksen vieressä oleva tyhjä tontti sekä muut matkan varrella mielenkiintoisiksi paikoiksi havaitut, yksityisten pihat innostuksen levitessä ja osaamisen lisääntyessä. Hankkeessa järjestetään ammattilaisten voimin useita eri työpajoja. Yhteistyössä hanketta ovat toteuttamassa lukuisat kaustislaiset yhdistykset, oppilaitokset ja eri yhteisöt.

Lue lisää ISSE-hankkeesta.
2. Pienet tarpeet -hanke

KOORDINOINTIOSIOBudjetti: 13 050,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Koordinointiosiolla neuvotaan toimenpiteiden toteuttajia hakemuksen tekemisessä, toteuttamisessa ja maksatuksessa.   ALAHANKKEETBudjetti: 110 000,00 € Tuki: 70 % Tiivistelmä: Yhdistysten tulotaso ei ole korkea, joten heidän pääsynsä tavanomaiseen Leader-rahoitukseen on monelle mahdottomuus samoin hakijoiden tarpeet eivät ole niin suuria, että 10 000,00 € tukitaso ylittyisi. Pienet tarpeet -hanke keskittyy yleishyödyllisten yhdistysten pienempiin kone- ja laitehankintoihin. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset 1 000-5 000 €.

Löydät täältä kaikki rahoitetut kohteet.
3. Toimintaraha 1

Budjetti: 560 000,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Hankkeen avulla pyritään kehittämään uudenlaisia verkostoja ja toimintatapoja. Panostetaan tiedottamiseen, erityisesti uudelle alueelle, sitoutetaan uusia toimijoita Kokkolan alueelta Lohtajalta ja Kälviältä. Rahoitetaan nuorten, naisten ja voimavaraväestön hankkeita, lisäksi yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä hankkeita, sekä alueidenvälisiä että kansainvälisiä hankkeita. Hankkeilla kehitetään alueen vahvuusalaksi maaseuduntoimijoiden osallistumista kehittämistoimintaan ja elinkeinoelämään, erityisesti elintarvike-, elämys- ja hyvinvointi-, kulttuuri- ja matkailuyrittäjyyteen. Erityistavoitteina ovat alueen nuorten mahdollisuuksien kehittäminen hanketoiminnan avulla. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen kolmannen sektorin toimijoiden avulla sekä naisten omaehtoisen työllistymisen edistäminen.  

4. EesTaas

Budjetti: 60 391,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hankkeen tarkoituksena on innostaa toimijoita hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen opintomatkan avulla kotimaassa tai ulkomailla. Tavoitteina on käynnistää uutta toimintaa sekä lisätä yhteistyötä. Opintomatkoilla on oltava jokin selkeä syy tai tarkoitus, pelkät vierailu- tai virkistysmatkat jäävät tuen ulkopuolelle. Teemahankkeella rahoitetaan 8-12 alahanketta kustannusarvion puitteissa.

Lue lisää EesTaas-hankkeesta.
5. Wildlife Experience

Budjetti: 60 600,00 €

Tuki: 90 %

Tiivistelmä: Wildlife Experience -hankkeen avulla selvitetään ja edistetään villiruoan hyödyntämismahdollisuuksia, ja metsästysvaihdannan tilaa ja toimintaedellytyksiä Pirityisten toimialueella sekä kumppani Leader-ryhmän alueella Romaniassa. Hankkeen aikana järjestetään riistaruokafestivaalit kummassakin maassa, toteutetaan kysely alueiden metsästystoimijoille metsästysvaihdannan nykytilanteesta sekä kiinnostuksesta toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Järjestetään sekä riistaruokaan että metsästysvaihdantaan liittyviä esittely- ja kehittämistilaisuuksia. Hyvien käytänteiden vaihtaminen kumppanimaan toimijoiden kanssa.

6. Lyhde III

Budjetti: 99 995,00 €

Tuki: 90 %

Tiivistelmä: Alueellisen Lyhde III -tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa on mukana Aktion Österbotten r.f, Yhyres kehittämisyhdistys ja Pirityiset. Kolmen Leader-ryhmän yhteistyöllä toteutettavan ohjelmaviestinnän tehtävänä on, että ohjelman mahdollisuudet tunnetaan, varat hyödynnetään ja vaikutukset tiedostetaan. Hankkeessa palkataan yksi päätoiminen tiedottaja Pohjanmaalle ja yksi puolipäiväinen tiedottaja Keski-Pohjanmaalle. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Aktion Österbotten r.f. Se hoitaa hankkeen hakemiseen ja maksatuksiin liittyvän kokoamisen. Hakijoilla on omat kustannusarviot ja osapuolet hallinnoivat omat hankebudjetit. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019 – 31.12.2021.