Hanketukipäätökset 2022

1. Hanketyyppi: Yritystuki

Aurolahti Reality Capture Oy

Hankkeen nimi: Mittauspalveluiden kehitys

Budjetti: 28 500,00 €

Tuki: 35 %

Aurolahti Reality Capture Oy tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykykyisesti hinnoiteltuja mittauspalveluita yrityksille sekä julkisille toimijoille. Yrityksen mittauspalvelutarjonta kohdistuu pääsääntöisesti maanmittaus-, maanrakennus-, rakennus-, prosessiteollisuusyritys toimialoille. Yritystuen avulla tehtävä mittalaitehankinta kiihdyttää yrityksen kasvua sekä toimintavarmuutta. Laadukas mittaus on yksi tulevaisuuden digitaalisen suunnittelun kulmakivistä. 3D mallinnettujen ympäristöjen, mallinnettujen koneiden ja laitteiden avulla yrityksen loppuasiakkaat ja suunnittelutoimistot pystyvät hyödyntämään aidosti digitaalisen muutoksen liiketoiminnassaan. Mittauspalveluiden kehittämisen avulla saavutetaan merkittävää kustannussäästöä esiselvityksissä, suunnittelussa ja rakennusprojekteissa sekä pienennetään palveluista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

2. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Helsingin yliopisto

Hankkeen nimi: Sivukamarituvat historian näyttämönä

Budjetti: 45 000,00 €

Tuki: 80 %

Hanke kohdistuu rakennusperinnön ja kulttuurimatkailun edistämiseen. Hankkeessa selvitetään sivukamaritupien määrä Pirityisten toimintaryhmän alueella, kerätään niihin liittyvä historiatieto ja luodaan esimerkkejä tiedon käytöstä alueen kulttuurimatkailussa. Hankkeessa selvitetään myös kohteiden omistajien halukkuus osallistua kulttuurimatkailutoimintaan ja mitä edellytyksiä se omistajanäkökulmasta vaatii.

3. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Kaustisen Pohjan-Veikot ry

Hankkeen nimi: LäEsKä

Budjetti: 79 985,20 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa rakennetaan Kruupakan ampumaradan huoltorakennukseen laajennus, johon tehdään esteettömät WC-tilat. Huoltorakennuksen lämpöeristystä parannetaan ja rakennus tehdään ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi. Rakennus liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Parkkialuetta laajennetaan ja otetaan liikuntaesteiset paremmin huomioon pysäköintijärjestelyissä.

4. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kulttuurityöryhmä Verso ry

Hankkeen nimi: LUONTO 365

Budjetti: 28 113,00 €

Tuki: 62 %

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen elinvoimaisuutta luontomatkailun näkökulmasta. Hankkeessa toteutettiin lasten ja nuorten valokuvaleiri luontokuvatapahtuman yhteydessä Vetelin taidekartanolla.

5. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lestijärven kunta

Hankkeen nimi: Lestijärven kunnostuksen esiselvityshanke

Budjetti: 25 000,00 €

Tuki: 80 %

Lestijärven kunta hakee hankerahoitusta yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa Lestijärven kunnostuksen esiselvitystä varten. Hankkeessa laaditaan kokonaissuunnitelma ”järvikartta” josta selviää, mitä kunnostushankkeita Lestijärven valuma-alueen päästöjen vähentämiseksi ja järven sisäisen tilan kunnostamiseksi tulisi tehdä. Lisäksi esiselvityshankkeessa laaditaan suunnitelma ja hakemus järvikartan ensimmäisen toimenpiteen toteuttamiseksi.

6. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Kansanmusiikki-instituutti ry

Hankkeen nimi: Elävän perinnön Pelimannitalo

Budjetti: 11 980,00 €

Tuki: 80 %

Alueen pelimanniperinteelle ja siihen liittyville toiminnoille Pelimannitalo on keskeinen paikka. Pelimannitaloa halutaan kehittää käytettävyyden ja varustelun osalta niin, että se tukee alueen kulttuuriperinnön ylläpitoa ja sitä kautta sitouttaa yhteisön paremmin talon käyttöön ja ylläpitoon. Tässä hankkeessa Pelimannitalolle laaditaan uudistus- ja korjaussuunnitelma.

7. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Vionoja-Säätiö sr

Hankkeen nimi: Taide Vionojan näyttelytilojen valojen uusiminen

Budjetti: 25 982,40 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa uusitaan Taide Vionojan näyttelytilojen valaistus. Valot vaihdetaan loisteputkivalaisimista kiskoilla liikuteltaviin LED-valoihin. Valaistuksen muuttaminen parantaa kävijöiden viihtyvyyttä ja mahdollistaa valaistuksen kohdentamisen oikealla tavalla vaihtuvien näyttelyiden osalta. Siirtymällä loisteputkista LED-valaistukseen saadaan suojeltua taideteoksia loisteputkien haitalliselta säteilyltä.

8. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Hermannin vanhempainyhdistys ry

Hankkeen nimi: Hermannin ulkosoitinpuisto

Budjetti: 22 779,80 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa perustetaan ulkosoitinpuisto Toholammin Herman Ojalan koulun ja Kuusiston koulun piha-alueelle. Piha-alue on avoin ja välineet ovat käytettävissä myös kouluajan ulkopuolella.

9. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Vintturin ja Tastulan kyläyhdistys ViTatiimi ry

Hankkeen nimi: Luontopolku Vitaringin kehittäminen

Budjetti: 19 032,50 €

Tuki: 60 %

Vintturin ja Tastulan välillä kiertää n. 11 km mittainen luontopolku Vitarinki. Polkua voi edetä kävellen, juosten tai maastopyörällä, talvisin polkua kiertää hiihtolatu. Hankkeessa polun varrelle rakennetaan uusi laavu ja kuivakäymälä. Lisäksi kunnostetaan polun varrella jo olevan laavun vesikatto sekä tehdään reitille opastauluja.

10. Hanketyyppi: Yritystuki

T:mi Jarkko Kattilakoski

Hankkeen nimi: Maaseutumatkailutoiminnan investoinnit

Budjetti: 63 861,84 €

Tuki: 35%

Yritys tarjoaa asiakkailleen homeopaattisia sekä perinteisiä kalevalaisia hoitoja. Tässä hankkeessa uudistetaan ja laajennetaan yrityksen toimintaa maalaistalomiljööseen, jossa yritys tarjoaa nykyisten palvelujensa lisäksi hyvinvointiviikonloppupaketteja, majoituspalveluita, tilojen vuokrausta sekä tyhy- ja virkistyspäiviä. Yritys kunnostaa päärakennuksen matkailukäyttöön soveltuvaksi, ja hankkii rakennukseen tarvittavaa kalustoa sekä piha-alueelle ulkosaunan.

11. Hanketyyppi: Yritystuki

Suomen Tehokierrätys Oy

Hankkeen nimi: Kuunkulkijan hankinta

Budjetti: 13 572,00 €

Tuki: 35 %

Yritys investoi uuteen kalustoon tehostaakseen toimintaansa. Kuunkulkijan avulla yritys saa paremmat edellytykset kierrätysmateriaalien hankintaan ja purkutoimintaan. Laitetta tullaan hyödyntämään myös uudessa jätemuovin kierrätyslaitoksessa asennus- huolto- ja kunnossapitotöissä.

12. Hanketyyppi: Yritystuki

Vespex Oy

Hankkeen nimi: Uudistushanke 2022

Budjetti: 47 946,00 €

Tuki: 35%

Lomakylän viihtyvyyden, ympärivuotisten palveluiden ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien parantaminen matkailijoille ja lähialueen asukkaille. Hankkeessa rakennetaan Seikkailugolf-rata sekä sähköautojen latauspisteet, laajennetaan parkkipaikkaa, lisätään caravan-paikkoja ja uusitaan jalkapallokenttä. Lisäksi rantasauna kunnostetaan ympärivuotiseen käyttöön ja hankintaan sähkökäyttöinen ruohonleikkuri.

13. Hanketyyppi: Yritystuki

MarKone Oy

Hankkeen nimi: Kevytmetallivanteiden uusi korjaus- ja huoltopalvelu

Budjetti: 8 255,16 €

Tuki: 35%

MarKone Oy:n korjaamopalveluiden monipuolistaminen ja laajentaminen kevytmetallivanteiden vaativampiin huolto- ja korjauspalveluihin ja uusiin kestävän kehityksen mukaisiin konsepteihin.

14. Hanketyyppi: Perustamistuki

Elgworks

Hankkeen nimi: Markkinoinnin kehittäminen

Budjetti: yrityksen kehittämiseen 6400 €.

Elgworks tarjoaa metallialan palveluita sekä koneurakointia. Perustamistuen avulla yritykselle luodaan markkinointistrategia sekä kehitetään brändiä.

15. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys r.y.

Hankkeen nimi: Löylyä kaikille

Budjetti: 21 139,00 €

Tuki: 60 %

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys toimii vanhusten ja vammaisten elin- ja asuinolojen parantamiseksi. Löylyä kaikille -hankkeen avulla yhdistyksen tontilla ja omistuksessa oleva 1940-luvulla käsin veistetty pyöröhirsinen rantasauna kunnostetaan. Rantasauna sekä rakennelmat tulevat erityisesti vanhusväestön käyttöön ja tukemaan alueen yhteisöllistä toimintaa. Omaiset ja kyläläiset sekä erilaiset kerhot, kokoukset ja matkailijat saavat saunan käyttöönsä, ja sen yhteydessä on jatkossa mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia.

16. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Vetelin Isokylän nuorisoseura ry

Hankkeen nimi: Isokylän Uimarannan kunnostus

Budjetti: 19 800,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa kunnostetaan yhteinen ranta-alue kyläläisten tarpeisiin ympärivuotiseen käyttöön. Ranta siistitään, ja alueelle rakennetaan pieni lintutorni sekä esteetön laavu.

17. Hanketyyppi: Yritystuki

Kiviahon Hirsi ja Höpinä 

Hankkeen nimi: Tukkivannesahan hankinta 

Budjetti: 7 429,08 € 

Tuki: 35% 

Yritystuen avulla hankitaan tukkivannesaha lisätarvikkeineen. Investoinnin avulla yritys pystyy laajentamaan perinnerakentamiseen liittyviä tuotteitaan sekä monipuolistamaan lisäpalveluita. 

18. Hanketyyppi: Yritystuki  

Erican eläimet & elämykset Oy 

Hankkeen nimi: Erican eläimet & elämykset Oy 

Budjetti: 56 563,06 € 

Tuki: 35% 

Yrityksen toiminta perustuu GreenCare-palveluihin; yritys tarjoaa sosiaalista kuntoutusta ryhmämuotoisena palveluna aikuissosiaalityön asiakkaille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Hankkeessa rakennetaan yrityksen toimintaan sopivat sosiaalitilat sisältäen eteisen, tupakeittiön sekä saniteettitilat. Sosiaalitilat tarvitaan, jotta ryhmien toiminta saadaan käynnistettyä.