Hanketukipäätökset 2021

1. Hanketyyppi: Yritystuki
T. Koivumäki sorkkahoito- ja lomituspalvelut
Hankkeen nimi: Sorkkahoitoteline
Budjetti: 42 317,00 €
Tuki: 35%
Uusi teline mahdollistaa isompien eläinten hoitamisen ja siten mahdollistaa uusien asiakkaiden palvelemisen.

2. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
Lions Club Perho oy
Hankeen nimi: Suomen sodan muistojen elvytys matkailua varten Perhossa
Budjetti: 10 000 €
Tuki: 80%
Tämän hankkeen tavoitteena on elvyttää muisto Suomen sodan tapahtumista. Vuonna 2021 videoidaan näytelmä Perhon muonavaraston valtauksesta, valmistetaan uusia opastetauluja sekä tuodaan tuotteet/tapahtumat esille Perhon päivillä. Toisessa vaiheessa vuonna 2022 yhteistyössä Keski-Suomen kuntien kanssa tuotetaan dokumenttielokuva Fieandtin taisteluista Suomenselällä.

3. Hanketyyppi: Yritystuki
Arctosmedia
Hankkeen nimi: OCW
Budjetti: 22 250,00 €
Tuki: 35%
Hankkeessa toteutetaan investointeja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja markkinakysyntään vastaamiseksi. Investoimalla pitkälle automatisoituihin skannaus-, kopiointi- ja tulostuslaitteisiin yrityksen on mahdollista laajentaa toimintaansa uusiin palveluihin sekä uusiin asiakkuuksiin. Investoinnit mahdollistavat yrityksen toiminnan tehokkuuden parantamisen, työergonomian kehittämisen sekä tuotannon laadun parantamisen sekä hukan minimoimisen.

4. Hanketyyppi: Yritystuki
Jenni Kentala
Hankkeen nimi: Muutos elintarviketilaksi
Budjetti: 99 767,00 €
Tuki: 35%
Vuonna 1982 valmistuneen lypsykarjanavetan remontointi elintarvikekelpoiseksi tilaksi. Elintarviketilaa tarvitaan mm. yrttien, hunajan, kauran ja mansikoiden jatkojalostusta ja varastointia varten. Kun elintarviketilaa saadaan lisää on yrityksellä mahdollisuus laajentaa toimintaasa ja työllistää toinen omistajistaan koko päiväisesti sekä satoaikaan vähintään yksi kesätyöntekijä.

5.Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
Kansanmusiikki-instituutti ry
Hankkeen nimi: Lykkyä tykö. Lastenkulttuurikeskus Lykyn toiminnan vakiinnuttaminen.
Budjetti: 98 596,87 €
Tuki: 80%
Lykkyä tykö -hankkeessa kehitetään Lastenkulttuurikeskus Lykyn toimintaa tavoitteena toiminnan ja sen rahoituspohjan vakiinnuttaminen, osallisuuden ja inklusiivisuuden lisääminen, kansainvälistyminen ja maakunnallisen profiilin vahvistaminen.

6.Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Perhonjokilaakson Retikeilijät ry
Hankkeen nimi: Kunnon rappuset
Budjetti: 9 911,00 €
Tuki: 60%
Hankkeessa rakennetaan 40-50 m pitkät kaiteelliset kuntoportaat Halsuan Isoharjun maastoon. Kohderyhmänä on kaikki alueella ulkoilevat Halsualaiset ja ulkopaikkakuntalaiset. Portaat ovat helposti saavutettavissa ja tarjoavat uuden vaihtoehdon kuntoiluun ja monipuolistavat näin jo olemassa olevan ulkoilualueen lajivalikoimaa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia sekä terveyttä.

7. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Vetelin Räyringin osakaskunta
Hankkeen nimi: Räyringin rantalaavut
Budjetti: 11 484,00 €
Tuki: 60%
Rantalaavut –hanke pyrkii parantamaan Räyringin suosittujen vesialueiden virkistyskäytön mahdollisuuksia, maaseudulla viihtymistä sekä asuinalueiden vetovoimaisuutta. Hanke on jatkoa ja osa Vetelin Räyringin osakaskunnan pitkäjänteistä työtä alueen vesistöistä huolehtimiseksi ja vesistöjen kunnossapidoksi. Rantalaavut –hankkeessa rakennetaan Räyringin keskeisille yhteisalueille vesistöpaikoille ja retkeilykohteisiin Valkeajärvelle sekä Finnilänlahdelle laavut, joista jatkossa löytyvät katos, pöytäryhmä, sekä tulipaikka. Lisäksi Fillilänlahdelle rakennetaan esteettömyysasiat huomioiva onkilaituri.

8. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Kanala elinvoimaiseksi ry
Hankkeen nimi: Kanala akkunat
Budjetti: 22 000,00 €
Tuki: 60%
Hankkeessa parannetaan kylätalon energiatehokkuutta uusimalla alakerran ikkunat. Uusimalla ikkunat parannetaan myös kylätalon ulkonäköä ja lisätään muuten hyväkuntoisen, hirsitalon käyttöikää.

9. Hanketyyppi: Yrityksen investointituki
HT-Monitoimi Oy
Hankkeen nimi: Mökkikylän ohjelmapalvelut
Budjetti: 8 538,08 €
Tuki: 35%
Mökkikylän palvelutasoa kohotetaan tarjoamalla asiakkaille vuokrattavia polkupyöriä sekä samalla parannetaan reseptionin ruokapalveluita.

10. Hanketyyppi: Yrityksen investointituki
Lesti-Hunter Oy
Hankkeen nimi: Ohjelmapalveluiden kehittäminen
Budjetti: 18 127,42 €
Tuki: 35%
Lesti-Hunter pyrkii tavoittamaan yhä enemmän luontomatkailijoita. Yrityksen tavoitteena on kehittää metsästysmatkailuun liittyvää liiketoimintaa erityisesti talvikaudelle.

11. Hanketyyppi: Yrityksen investointituki
MarKone Oy
Hankkeen nimi: Uudet korjaamopalvelut
Budjetti: 14 621,75 €
Tuki: 35%
Hankeen avulla monipuolistetaan ja laajennetaan Markone Oy:n korjaamopalveluita vastamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Hankkeen avulla yritys investoi kaasuautojen muutos- ja korjauspalveluiden kehittämiseen.

12. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Lestijärven Metsästysyhdistys ry
Hankkeen nimi: Lestijärven Metsästys- ja Ammuntasimulaattori
Budjetti: 22 634,34 €
Tuki: 60%
Lestijärven metsästysyhdistys hankkii metsästys ja/tai ammuntasimulaattorin metsästyksestä ja ampumaharjoittelusta kiinnostuneiden käyttöön. Tavoitteena on saada simulaattori mahdollisimman laajaan käyttöön lähinnä lestijärvellä mutta myöskin mahdollisille vierailijoille. Hankkeen tavoiteena on erityisesti nuorten saaminen mukaan metsästys- ja ammuntaharrastuksen pariin. Simulaattori avulla kokeneiden metsästäjien on helppo ohjata nuorisoa uuden harrastuksen pariin turvallisissa olosuhteissa ympäri vuoden, ennen oikeisiin ammuntoihin ja metsästystilaanteisiin siirtymistä.

13. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Ylikylän kyläyhdistys ry
Hankkeen nimi: Kylätalon kehittäminen
Budjetti: 14 542,00 €
Tuki: 60%
Hankkeella kehitetään Ylikylän kyläyhdistys ry:n kylätalon tilojen esteettömyyttä sekä käytettävyyttä. Hankkeen tavoitteena edistää ja parantaa kyläläisille tärkeän kokoontumispaikan tilojen toimivuutta ja lisätä tilojen monipuolisen käytön mahdollisuuksia kaikkien kyläläisten osalta. Hankkeen avulla parannetaan kylätalon turvallisuutta ja tasa-arvoista käytettävyyttä huomioiden myös erityisryhmien tarpeet. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vanhusten mahdollisuudet hyödyntää tiloja paranevat merkittävästi.

14. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Isokylän Metsästysseura r.y.
Hankkeen nimi: Isokylän metsästysseura ry:n maja
Budjetti: 21 340,00€
Tuki: 60%
Vetelin Isonkylän Metsästysseura ry:n majan kunnostaminen ja sähköistyksen toteuttaminen uusiutuvalla energialla.

15. Hanketyyppi: Yrityksen investointituki
Autokorjaamo HarCar
Hankkeen nimi: Korjaamohalli-investointi
Budjetti: 50 000,00€
Tuki: 35%
Investointi uuteen toimitilaan mahdollistaa uusien palveluiden tuottamisen.