Hanketukipäätökset 2020

1. Hanketyyppi: Yritystuki
HT-Monitoimi Oy
Hankkeen nimi: Adventure
Budjetti: 82 803,00 €
Tuki: 35%
Parannetaan ja monipuolistetaan mökkikylän palveluita hankkimalla ainutlaatuinen Adventure Golf Rata Kompakt.

2. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Toholammin kyläyhdistys ry
Hankkeen nimi: Kylätalo kuntoon / Lampin tupa
Budjetti: 61 926,00 €
Tuki: 60%
Kunnostamalla kylätaloa lisätään sen käytännöllisyyttä ja turvallisuutta sekä varmistetaan terveet rakenteet ja turvallinen tekniikka. Liikuntaesteisyyksiä poistetaan ja talo on entistä paremmin kaikille saavutettava. Ullakon ja yläpohjan kunnostus säästää rakennuksen energiakustannuksissa. Lämpötekniikan ja putkien uusimiset tekevät talosta toimivamman yhä useamman kansalaisryhmän käyttää. Asianmukainen valaistus turvaavat kulkua sisäänkäynneillä ja soveltuvat valaisimiltaan arvokkaaseen taloon.

3. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Perhon ampumaratayhdistys ry
Hankkeen nimi: Ampumaratamaja
Budjetti: 197 645,00 €
Tuki: 40%
Hankkeessa rakennetaan asianmukaiset kokoontumis-, koulutus- ja kokoustilat Perhon ampumaradan yhteyteen. Kohderyhmänä on ampumaradan käyttäjät ja Perhon erilaiset yhdistykset, joilla ei ole kokoontumis- ja kokoustiloja.

4. Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke
Räyrinki-seura ry
Hankkeen nimi: Lämmitysjärjestelmän vaihtotyöt ja tilojen remontointi entisellä Isokylän koululla Räyringissä
Budjetti: 46 100,00 €
Tuki: 60%
Räyrinki-seuran omistaman entisen Isonkylän koulun lämmitysjärjestelmä uusittiin hankkimalla kalliolämpöjärjestelmä. Samalla uusittiin ulko-ovia ja sadevesijärjestelmä ja remontoitiin sisä- ja ulkotiloja. Hanke mahdollistaa entisen koulun kiinteistön käytön jatkossakin yhteiseksi hyväksi.

5. Hanketyyppi: Yritystuki
Huolto- ja Korjaus Arkkukangas
Hankkeen nimi: Toimitilojen laajennus
Budjetti: 107 150,65 €
Tuki: 35%
Hankkeessa laajennetaan yrityksen toimitiloja. Hankeella mahdollistetaan korjaamopalveluiden laajentaminen myös raskaan kaluston palvelemiseksi.

6. Hanketyyppi: Yrityksen investointituki
Koneyhtymä Hotakainen Oy
Hankkeen nimi: Purku- ja lajittelukoura
Budjetti: 7 455,37 €
Tuki: 35%
Yritys hankkiin purku- ja lajittelukouran, jolla pystytään lajittelemaan paremmin ja nopeammin purettavien kohteiden rakennusmateriaalit, hyödyntämään kierrätysmateriaalit ja toimimaan turvallisemmin.

7. Hankkeen tyyppi: Yritystuki
Riitta Virkkala
Hankkeen nimi: Hoitoalan yrityksen perusinvestoinnit
Budjetti: 24 267,19 €
Tuki: 35%
Aloittavan hoitoalan yrityksen perusinvestointien toteuttaminen.

8. Hankkeen tyyppi: Yritystuki
River House Oy
Hankkeen nimi: Automaatti laaser-leikkuukoneen hankinta
Budjetti: 18 000,00 €
Tuki: 35%
Hankitaan automaatti laserleikkuri erityisesti kangasmaskin tekemiseen. Hankinta antaa mahdollisuuden myös uusien tuotteiden kehittämiselle.

9. Hankkeen tyyppi: Yritystuki
FinnMehl Oy
Hankkeen nimi: Taajuusmuuntajan hankinta
Budjetti: 19 716 €
Tuki: 35%
Yritykseen hankitaan taajuusmuuttaja, jonka avulla säästetään merkittävästi sähköä. Samalla koneen toiminta paranee ja tuottavuus paranee.

10. Hankkeen tyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Hankkeen nimi: Kestävästi kansallispuistossa
Budjetti: 53 000,00 €
Tuki: 80%
Kestävästi kansallispuistossa -hankkeessa parannetaan Salamajärven kansallispuiston kestävän käytön edellytyksiä ja palveluntarjontaa. Lisätään luontoalan yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien osaamista Salamajärven kansallispuiston erityisluonteesta, alueen historiasta, luonnosta ja eri biotooppien hoito- ja ylläpitotavoista. Tiivistetään luontoalan yrittäjien, Metsähallituksen ja muiden julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Sekä lisätään alan työllistymismahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla.