Hanketukipäätökset 2017

1. Lestijärven ympäristöyhdistys ry, Lestijärvi
Valkeisen järven pitkospuiden uusiminen
Budjetti: 25 349,00€
Tuki: 60%
Valkeisen kierroksen kunnostustoimilla parannettiin järveä kiertävän reitin tasoa. Polun merkintää maastossa täydennettiin ja pitkoksia peruskorjattiin Pökkelöniemen molemmin puolin noin 830 metrin matkalta.

2. Vetelin Pulkkisen Nuorisoseura ry, Veteli
Lämpöremontti
Budjetti: 57 433,91 €
Tuki: 60 %
Hankkeessa hankittiin ajanmukaiset maalämpölaitteet kaivoineen. Toteutettu lämpöremontti mahdollistaa tilojen ylläpidon ja monipuolisen käytön myös tulevaisuudessa ja lisäksi edistää kestävän kehityksen periaatetta.

3. Perhon seurojentaloyhdistys ry, Perho
Jukola 17
Budjetti: 53 140,00 €
Tuki: 60 %
Hankkeella toteutettiin seurantalon pintaremontti alakerran wc- ja pesutiloihin, kokoustiloihin, ala- ja yläkerran aulaan, luistelijoiden pukuhuoneeseen sekä näyttämö- ja varastotiloihin. Tilat mahdollistavat eri liikunta- ja harrastajaryhmien toiminnan. 

4. Suomen metsäkeskus
DigiPerho
Budjetti: 24 000,00 €
Tuki: 75%
DigiPerho yritysryhmähankkeessa yritykset saivat ohjausta ja konsultointia digitaalisten palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi ryhmän yritykset oppivat tuntemaan paremmin toistensa toimintaa ja oppivat tekemään yhteistyötä keskenään.

5. Vetelin Räyringin Nuorisoseura ry, Veteli
Räyskän räppänät
Budjetti: 12 325,00 €
Tuki: 60 %
Monitoimitalolle vaihdettiin kaikki ulko-ovet uusiin ja parannettiin rakennuksen lämpötiiveyttä.

6. Salonkylän Nuorisoseura ry, Kaustinen
Kesäteatterin katsomo
Budjetti: 108 808,00 €
Tuki: 60 %
Hankkeessa rakennettiin katettu katsomo.Katettu kesäteatteri parantaa yleisön ja näyttelijöiden viihtyvyyttä ja luo paremmat olosuhteet teatteritoiminnalle. Katos luo paremmat edellytykset myös muiden tapahtumien järjestämiseen.

7. Vetelin Erä ry, Veteli
Messänpöökäri
Budjetti: 72 139,03 €
Tuki: 60 %
Hankkeella toteutettiin kivääriradan pidennys, SRVA-karhurata, hirviradan digitalisointi sekä turvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimenpiteet.

8. Lestinkämppä osuuskunta, Lestijärvi
Pomokallion polku
Budjetti: 78 000,00 €
Tuki: 60 %
Hankkeella tehtiin 1,2 kilometriä pitkä luontopolku, joka luo mahdollisuuden tutustua linnustoon, kasvillisuuteen, marjoihin ja metsätalouteen. Polulle tehtiin esteetön kulkumahdollisuus, 17 esittelykohdetta ja opastaulu. Lisäksi laadittiin suunnistuskartta, kiintorastiverkosto ja kunnostettiin sauna talvikäyttöiseksi.

9. Toholammin Kehitys Oy, Toholampi
Pienmallastamo Toholammille – mallastuksesta moneksi
Budjetti: 118 196,00 €
Tukityyppi: Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus)
Tuki: 80 %
Hankkeessa kartoitettiin paikallisten raaka-aineiden saatavuus ja soveltuvuus erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon. Selvitettiin erilaisia maltaiden jalostustekniikoita mallasta sisältävien tuotteiden tarpeisiin sekä luotiin teknistaloudellinen malli erikoismaltaiden ja mallasuutteiden tuotantoon.

10. Helsingin Yliopisto
Kansanmusiikki aineettomana kulttuuriperintönä (Kaiku)
Budjetti: 50 000,00 €
Tuki: 80 %
Hankkeessa kerättiin kaustislaiseen viulunsoittoperinteeseen liittyvä historiallinen lähdemateriaali ja tausta-aineisto sekä Kaustisen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi että Unesco-hakemuksen pohja-aineistoksi.

11. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
#Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu
Budjetti: 75 000,00 €
Tuki: 80 %
Hankkeen etsittiin ketteriä ratkaisuja, kuinka liikettä lisätään eri kohderyhmissä kustannustehokkaasti paikallisesti kokeilemalla. Kokeilujen luonteeseen kuuluivat, että ne toteutettiin pienillä budjeteilla, nopealla aikataululla ja kevyellä rakenteella. Hankkeessa kutsuttiin mukaan eri toimijoita ja rakennetaan uusia verkostoja. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoitiin ja jaettiin kaikkien kuntien hyödynnettäviksi.