Hanketukipäätökset 2015

1. Halsuan 4H-yhdistys, Halsua
Frisbee golf – Halsua

Budjetti: 23 550,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa rakennettiin viralliset mitat täyttävä Frisbeegolf-kenttä Halsuan Käpylässä sijaitsevaan liikuntapuistoon. Frisbeegolf-kenttä lisää alueen harrastusmahdollisuuksia, erityisesti nuorille. Laji liikuttaa kaikenikäisiä ja parantaa sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia.

2. Alaviirteen Kyläyhdistys ry, Lohtaja
Kesäteatteri Alaviirteelle

Budjetti: 39 650,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeen kunnostus- ja rakentamistoimenpiteillä parannettiin kyläyhdistyksen toimintaedellytyksiä erityisesti teatteritoiminnan osalta. Hankkeessa rakennettiin näyttämö lavasteineen, nouseva katsomo ja kunnostettiin kesäteatterin ympäristössä olemassa olevia rakenteita.

3. Korven Vesa ry, Ullava
Dokumenttielokuva Lähtijät

Budjetti: 37 250,00 €

Tuki: 80 %

Hankkeessa toteutettiin siirtolaisaiheinen dokumenttielokuva, joka kertoo Ullavan siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikkaan 1870 – 1950.  

4. Virkkalan Perinneseura ry, Kaustinen
Uusi Kraatari

Budjetti: 195 004,32 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa siirrettiin ja kunnostettiin Ilmari Wirkkalan suojeltu kotitalo kotiseututyötä harrastavien yhdistysten yhteiseksi kotiseututaloksi ja museoksi.

5. Kälviän Jokikylän Kyläyhdistys ry, Kälviä
Entraus

Budjetti: 32 383,00 €

Tuki: 60 %

Kylätalon toimivuutta ja energiataloutta parannettiin julkisivun kunnostustöillä sekä sisätiloihin kohdistuvilla muutostöillä, kuten sähköön liittyvillä korjaus- ja muutostöillä sekä vesi- ja viemärijohtojen uusimisella.

6. Kansanmusiikki-instituutti ry
Kaustinverfest

Budjetti: 10 914,00 €

Tuki: 100 %

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Kaustisen Näppäreiden, norjalaisen Hammerfest Kulturskolen ja skotlantilaisen Fèis Roisin kesken tutustumalla erilaisiin musiikkikasvatuksen toimintamalleihin sekä selvitettiin mahdollisuuksia yhteiseen  kansainväliseen kehittämishankkeeseen

7. Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta
Kaustisen seudun elinvoimaohjelma

Budjetti: 19 000,00 €

Tuki: 100 %

Hankkeessa laadittiin Kaustisen seudun elinvoimaisohjelma, jossa määritetään yhteinen kehitysvisio sekä seudullisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelma sisältää laajasti muun muassa alueen ja sen elinkeinojen kehittämiseen ja asumiseen, hyvinvointiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.

8. Köyhäjoen Kyläyhdistys ry, Kaustinen
Mäntymajan kunnostus 2015–2016

Budjetti: 17 550,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa parannettiin kylätalon energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta uusimalla kylätalon salin ikkunat sekä patteriverkosto ja lämpöputket. Lisäksi puretaan vanhat öljysäiliöt ja kunnostettiin em. pinnat.

 
9. Salamajärven Kalastuskunta, Perho
TervaN015

Budjetti: 27 800,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa rakennettiin Tervaniemen nuotiopaikka mahdollistamaan luontoarvoltaan merkittävän ranta-alueen hyödyntämisen ympärivuotisesti sekä lisäämään Salamajärven kyläläisten ja loma-asukkaiden yhteistä tekemistä vapaa-aikaan ja virkistyskalastukseen liittyvissä asioissa. 

10. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta ry, Halsua
Ilmalämpöpumput

Budjetti: 11 200,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa hankittiin Halsualle Leirikeskus Majakkaan ja Veteliin rukoushuoneelle neljä kappaletta ilmalämpöpumppuja.

11. Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry, Toholampi
Plakkari

Budjetti: 161 059,00 €

Tuki: 80 %

Hankkeessa luotiin kulttuuritoiminnallinen kokonaisuus, jolla edistetään voimavaraväestön tietojen ja taitojen käyttöä. Kohderyhmälle tarjottiin heidän tietojaan ja taitojaan täydentäviä kursseja, jotka tukevat sekä sisältöjen tuottamista että teknistä osaamista.

 
12. Lohtajan Yhteisalueet, Lohtaja
Lintutorni, laavu ja laituri

Budjetti: 46 200,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa rakennettiin lintutorni, laavu ja laituri Lohtajan jokisuulle.

13. Puuharemmi ry, Kaustinen
Kaukalo kuntoon – Puumalan talviareena

Budjetti: 17 415,00 €

Tuki: 60 %

Hankkeessa rakennettiin jääkiekkokaukalo Puumalan kylälle. Kaukalo on kyläläisten ja lähellä sijaitsevien naapurikylien, Nikulan ja Viiperin, lasten, nuorten ja aikuisten käytössä.