Hanketukipäätökset 2012

1. ViTaTiimi ry
ViTaTiimin kylätalon kunnostus

Budjetti: 25 230,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: ViTaTiimi omistaa entisen kyläkoulun ulkorakennuksineen. Talo on kyläläisten yhteisessä käytössä juhlissa, kokouksissa, harrastuksissa (mm. kansalaisopiston piirit), Talo on sen verran iäkäs, että se vaatii jatkuvaa kunnostusta. Hankerahoituksella olisi tarkoitus laittaa kuntoon enemmän kerralla, niin että voimavaroja voitaisiin suunnata muuhunkin toimintaan kuin talon remonttiin. Hankkeessa kunnostetaan ja peruskorjataan ViTaTiimin kylätaloa ja sen ulkorakennuksia mm. maalaamalla ja rakenteita uusimalla. Ulkorakennuksen seinään laitetaan kiinteitä valaisimia ja saunarakennusta remontoidaan nykyaikaisemmaksi. Keittiöön hankitaan kylmiö ja hankitaan astianpesukone sekä kunnostetaan keittiötä seinäpintoja uusimalla. Lisäksi hankitaan tietokone ja tulostin kyläläisten yhteiseen käyttöön.

2. Pro Kaustinen ry
Festivaalituotannon kehittämishanke

Budjetti: 53 000,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hankkeessa pilotoidaan maaseudun tapahtumatuotantomalli Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla. Mallin perusajatuksena on tapahtumatuotannon pilkkominen osakokonaisuuksiin, joihin haetaan yhteistyökumppaneiksi alueellisia toimijoita, kuten yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka tuovat mukaan osaamisensa omilla vahvuusalueillaan. Pilotoinnin tuloksena tuotetaan festivaalin tapahtumatuotannon käsikirja, jonka tarkoituksena on olla muiden vastaavien maaseudun tuottamiseen monistettavissa oleva hyvä käytäntö.

3. Halsuan Marjusaaren Maamiesseura ry
Verkkopalvelu Evakot – sovellus

Budjetti: 37 170,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Verkkopalvelu Evakot – sovelluksella saatetaan kerätty aineisto suuren yleisön nähtäväksi ja kuunneltavaksi multimediaesityksenä internettiin. Hankkeelle hankitaan ostopalveluna verkkojulkaisun tekninen toteutus, sekä palkataan henkilö jonka pääasiallinen tehtävä on aineston tuottaminen nettisivulle.

4. Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry
Jussinpirtti

Budjetti: 79 200,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry käynnistää päiväkeskustoiminnan Toholammin ikääntyville ihmisille. Toiminnan tavoitteena on tukea ikääntyvien ihmisten psyko-fyysis-sosiaalista toimintakykyä. Toiminnan avulla tuetaan ja autetaan itsenäistä ikääntymistä, ennaltaehkäistään vanhentumisen vaivoja ja autetaan jaksamaan kenties pidempään kotona vanhenemisen myötä. Päiväkeskus toiminta on erilaista kerhotoimintaa, käsitöitä, entisöintiä, voimistelua, jumppaa, sisä- ja ulkoliikuntaa, tanssia, näytelmätoimintaa, elokuvia, retkeilyä ja liikuntaa, lähialueen luonnossa. ATK:n mahdollisuuksien hyödyntämistä, ym. yhdessäoloa, jolla aktivoidaan osallistujia, tuodaan heille virkistystä ja vaihelua arkirutiineihin.

5. Sykäräisten Nuorisoseura ry
Uusi Sykäräinen NS

Budjetti: 82 650,00 €

Tuki: 60 %

Tiivistelmä: Sykäräisten Nuorisoseuran omistamassa seurojentalossa Sykäräisissä toteutetaan muutostyöt, jotka mahdollistavat talon käyttäjille paremmat harrastusolosuhteet. Kohderyhmänä ovat nuoret, työikäiset, ja ikääntyvät talon käyttäjät. Tavoitteena on nostaa talon käyttöastetta. Toimenpiteet:

1. Punttisali muutetaan nykyaikaiseksi kuntosaliksi. Pinnat remontoidaan myös sosiaalitilassa.

2. Nykyinen varasto muutetaan punttisaliksi.

3. Varastotila puretaan.

4. Eteisen yhteydessä olevien wc-tilojen seinä- ja lattiapintojen ja kalusteiden uusinta.

5. Portaat II-kerrokseen siirretään toiseen paikkaan ja uusitaan.

6. Keittiön kalusteiden ja kylmälaitteiden uusinta.

7. II-kerrokseen rakennetaan kokoustila ja varasto.

8. Ulko-ovet uusitaan ja oviin lisätään turvavalvontajärjestelmä (2kpl uusitaan, yksi poistetaan)

9. Rakennetaan puuvarasto.

10. Äänentoistolaitteiden uusinta.

11. Avokuistien liukkauden esto lasittamalla tai muulla rakenteella (talviaikaan turvallisuusriski).

12. Ilmalämpöpumppujen hankinta.

6. Pro Kaustinen ry
Rajaton Kaustinen

Budjetti: 14 940,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys maakunnasta ponnistavan kansainvälisen yhteistyöverkoston luomiseksi. Siinä etsitään sopivia partnereita kansainväliseen yhteistyöhön ja pyritään löytämään yhteisiä päämääriä ja keinoja niiden toteuttamiseen. Hankkeella eristään keinoja levittää hyviä käytänteitä ja vertailla kokemuksia ja toimintamuotoja eri osapuolten välillä. Esiselvitys tähtää pitkäkestoisen, pysyvän esiintyjä-, pelimanni- ja asiantuntijaverkoston luomiseen, etsii keinoja vahvistaa kansanmusiikin harrastajapohjaa ja mahdollisuuksia musiikin varhaiskasvatuksen aseman lujittamiseen sekä valmistelee yhteyksiä muihin eurooppalaisiin kansanmusiikin toimijoihin. Hankkeen puitteissa laaditaan suunnitelma varsinaista kansainvälistä hanketta varten ja tehdään sopimukset yhteisistä toimenpiteistä eri toimijoiden välillä.   

7. Viitojan Koulun Vanhempainyhdistys ry
Kylä kuntoon

Budjetti: 56 000,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on edistää kylien yhteishenkeä liikunnan keinoin rakentamalla koulun läheisyyteen kylän ytimeen peliareena ja motoriikkarata. Näiden avulla pyritään saattamaan yhteen mm. Riuttasen, Välikankaan, Jämsän, Oikemuksen, Laitalan, Tiilikkalan, Hukarin, Kaattarin, Käännän, Häkkilän ja Nisulan kylien leikki-ikäiset, kouluikäiset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Hankkeen avulla voidaan elvyttää myös kylien kerho- ja virkistystoimintaa. Hanke palvelee myös koko kunnan asukkaita, sillä muualla kunnassa ei löydy vastaavaa peliareenaa ja motoriikkarataa.  

8. Järvelän Koulupiirin Kyläyhdistys ry
Kaukalolla tavataan!

Budjetti: 19 000,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Hankkeessa hankitaan jääkiekkokaukalo, joka pystytetään talkoovoimin Järvelän koulupiirin asukkaiden käyttöön. Kyläyhdistys haluaa lisätä alueen ulkoliikuntamahdollisuuksia, sillä kylille on muuttanut viime vuosina paljon uusia lapsiperheitä. Kaukalolla tavataan ja tutustutaan, lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ja kylien yhteisöllisyys kasvaa. Myös talviliikunnan harrastaminen lisääntyy oleellisesti ajanmukaisen luistelukaukalon ansiosta.   

9. Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry
Laadukas vanhuus

Budjetti: 10 000,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Tavoitteena on selvittää millaiset mahdollisuudet on järjestää alueen aikuisväestölle kokonaisvaltaista toimintakykyä tukevaa päivätoimintaa sekä kuntien ja yhteistoiminta-alueen mahdollisuudet olla mukana päivätoiminnan järjestämisessä alueella. Seutukunnallinen hanke.

10. Puuharemmi ry
Puuhapuisto

Budjetti: 28 700,22 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Rakennetaan Puuhapuisto Puumalan koulun läheisyyteen Kaustiselle. Alueelle hankitaan kylän lasten toiveiden mukaisia leikkipaikkavälineitä lasten liikunta- ja leikkimahdollisuuksian lisäämiseksi. Hankkeen toteuttaa vanhempainyhdistys Puuharemmi ry. Hyödynsaajina ovat Puumalan kylillä asuvat lapsiperheet. Tavoitteena on aktivoida lasten liikkumista vapaa-ajalla.