Hanketukipäätökset 2011

1. MTK-Veteli
Manttaalimaja

Budjetti: 119 433,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Hankkessa rakennetaan viihtyisä rantasauna MTK-vetelin tuottajamajan yhteyteen. Sauna on laadukas ns. mutterisauna tulisijoineen. Tarkoituksena on, että sauna ja tuottajamaja toimivat sekä veteliläisten että muiden seutukunnan asukkaiden ja yhdistyksen käytössä virkistäytymistä ja arjesta irtautumista varten niin, ettei tarvitse lähteä mihinkään kauas kotoa – monille kotieläintilojen arjessa eläville helppous ja läheisyys ovat olennaista lomamahdollisuuksissa. Kymmenen minuuttia kylältä korpeen on lyhyt matka ja mahdollistaa taloudellisestikin tiukoilla oleville ns. luksusloman. Mökki saunoineen on avoin kaikille halukkaille.

2. MTK-Toholampi
Kutuniemen kiinteistön kunnostaminen

Budjetti: 13 729,20 € Tuki: 70 % Tiivistelmä: MTK-Toholammin ja MTK-Lestijärven omistaman Kutuniemen kiinteistön kunnostaminen. Kiinteistön pääsaunan seinä, kahden pikkumökin sekä pääsaunan katot kunnostetaan, pääsaunan takka uusitaan varaavaksi, päärakennuksen ulko-ovi uusitaan, hankitaan projektori sekä valkokangas ja uusitaan palloilualue.

3. Kaustisen metsästysseura ry
Jahtila

Budjetti: 126 493,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Rakennetaan lihankäsittelytilat, sekä tauko- ja kokoontumistilat useiden eri yhdistysten ja järjestöjen käytöön.  

4. Osaavat ry
Kuntopolku Kuntoon

Budjetti: 11 624,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Kuntopolun varteen rakennetaan kota yhteistä kokoontumisia varten, sekä kuntolaitteita lenkkeilijöitä varten. Lisäksi kuntoradan lähtöpaikkaan maisemoidaan pieni mäki, jota voi talvella käyttää pulkkamäkenä sekä erillisiä ratoja leikkejä varten (labyrintti kivistä, puutolpista pujoittelurata ym.) ja kiipeilypaikka puista ja köysistä. Hankkeen tuloksena ja vaikutuksena saadaan liikuntaharrastusten lisäänytymistä ja perheiden ja koulupiirin eri kylien välistä yhteistyötä sekä kylällä viihtyminen.

5. Kaustisen 4H-yhdistys
Pirtistä Pihalle

Budjetti: 10 979,80 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Pirtistä Pihalle hankkeen tarkoituksena on siirtää perinnetietoutta arjen askareista ja vanhanajan leikeistä ikäihmisiltä nuorille ja lapsille. Hankkeen aikana järjestetään kolmelle kylälle kesätoimintaa, jonka sisältö rakentuu vanhojen arkiaskareiden kuten esim. matonpesun, perinneruokien, kansantanssin tms. aktiviteettien harjoittelemiseen perinneleikkejä unohtamatta.

6. Kaustisen Seudun Ravinaiset ry
Hevosleikkipuisto

Budjetti: 39 500,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Turvallisen monipuolisen hevosaiheisen leikkipaikan rakentaminen ravikeskukseen. Raviteemaan sopien leikkipuistosta tulee hevosaiheinen raviratoineen ja hevosaiheisin leikkivälinein. Leikkipaikkaa voivat hyödyntää myös Nikulan kylän lukuisat lapsiperheet, perhe-päivähoitajat sekä ohikulkevat matkailijat.

7. Räyringin Nuorisoseura
Ääntä ja lämpöä Räyskälle

Budjetti: 50 000,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Hankkeen avulla rakennuksen lämmitysjärjestelmä muutetaan öljystä maalämpöön. Samassa yhteydessä uusitaan nykyisten lämpöpattereiden termostaatit, asennetaan tarvittavat lämpötilan ohjausjärjestelmät ja remontoidaan WC-tiloja. Hankitaan äänentoistolaitteet.

8. Muusikkilukion Tuki ry
KesäKaustinen

Budjetti: 8 000,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hankkeen kohderyhmänä ovat kaustislaiset toimijat ja Kaustisen seutukuntalaiset. Tavoitteena on tehdä kesä Kaustista tunnetuksi nuorten voimin valtakunnallisesti radio-ohjelman ( Oifm) ja lehtiartikkeleiden välityksellä.

9. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Laatuheinää Keski-Pohjanmaalta – esiselvitys

Budjetti: 22 000,00 € Tuki: 67 % Tiivistelmä: Tavoitteena on tehdä asiakaskysely, jossa selvitetään olemassa olevat laatuheinän markkinat alueella sekä selvitetään minkälaisessa muodossa tallit haluavat heinän, tehdä tuottajaselvitys, hakea toimintatapoja ja hyviä käytäntöja muualla Suomessa toimivista heinärenkaista, selvittää erilaisia heinärenkaan organisointivaihtoehtoja, edistää tuottajien verkostoitumista, tiedottaa laatuheinäasiasta heinän tuottajille ja käyttäjille sekä selvittää yhteisen markkinapaikan mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena tunnetaan paikalliset markkinat , tiedetään nykyiset ja potenttiaaliset laatuheinän tuottajat, saadaan selville onko tuottajilla kiinnostusta lähteä mukaan heinärenkaaseen ja mitä toimenpiteitä heinärenkaan perustaminen edellyttäisi ja tehdään esitykset jatkotoimista.

10. Ullavan kirkonkylän seudun kyläyhdistys ry
Ullavan hevos ja agility

Budjetti: 87 796,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Rakennetaan koiraharrastajien ja hevosharrastajien käyttöön kenttä, joka toimii agilitykenttä esteineen ja ratsastuskenttä esteineen. Lisäksi rakennetaan valjastuskatos, joka mahdollistaa ravivalmennusmahdollisuudet kentän tienoilla sekä lähialueen harrastajille että kauempaa tulevilta. Kunnostetaan kentän lähellä kulkeva tie, joka toimii sekä koira- että hevosharrastajien toimintamahdollisuuksia. Myös harrastajat ja liikkujat voivat käyttä kunnostettua tietä lenkkeilyyn ja urheiluun. Turvallisuus paranee alueella ja lisää koko kylän elinvoimaisuutta.

11. Kaustisen Seudun Raviseura ry
RAVIA!

Budjetti: 166 000,00 €  Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hankkeessa tehdää ravikeskuksen ja sen alueen kehittämiselle pitkän tähtäimen suunnitelmat, joilla edistetään ravikeskusalueen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumista ja ravikeskuksen toiminnan ja palvelujen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on alueen ja sen kehittämisen kokonaisvaltainen suunnittelu, ravikeskuksen kilpailutoiminnan laajentaminen sekä valtakunnallisen hevosurheilukeskuksen kehittäminen. Tavoitteena on entistä vetovoimaisempi ja tunnetumpi ravikeskus, jossa on nykyistä enemmän tapahtumia ja toimintaa ja rata on monipuolisemmin eri toimijoiden käytössä. Alueen toimijat tarjoavat laadukkaita uusia palveluita ja tuotteita, ja yhteistyö eri alueen eri toimijoiden välillä on vakiintunutta ja tavoitteellista.  

12. Kaustisen Seutukunta
Tulomuuttopalvelut

Budjetti: 45 820,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Tulomuuttopalvelut-hankkeen avulla Kaustisen seutukunta lähtee kilpailemaan sekä uusista asukkaista että työvoimasta uudella, innovatiivisella tavalla. Projektin tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää Kaustisen seutukunnan tulomuuttoon tarkoitetut toiminnot huomioiden jokaisen kunnan erityistarpeet. Tulomuuttopalvelu jaetaan kahteen osaan: sähköiseen ja henkilökohtaiseen tulomuuttopalveluun. Tavoitteena on myös koko seutukunnan markkinointi tulomuuttopalvelun markkinoinnin ja ylläpidon lisäksi. Seutukunnallinen hanke.

13. Kaustisen Seutukunta
Kaustisen seutukunnan biokaasu esiselvitys

Budjetti: 35 000,00 €  Tuki: 100 % Tiivistelmä: Biokaasu -esiselvityshankkeella pyritään selvittämään onko alueelle suunnitellun biokaasulaitoksen raaka-ainesaanti mahdollista turvata. Hankkeessa tehdään esiselvitys ja kartoitus biokaasun raaka-ainelähteistä, kuten kunnallisista jätevedenpuhdistamolietteistä, maatalouden lietteistä ja muista jätteistä, elintarvikealan lietemäisistä ja kiinteistä jätteistä, muista biohajoavista teollisista jätteistä, turkistarhauksen lantajätteistä ja lietteistä, vihermassajätteistä, nahkateollisuuden rasvaisista jätteistä sekä muista biokaasutettavista orgaanisista jätteistä. Esiselvityksen tuloksena on luotettava arvio rakennettavan biokaasulaitoksen mahdollisista eri jäteraaka-ainelähteistä ja niiden riittäbyydestä biokaasuntuotantotoimintaan sekä alustava arvio taloudellisesti kannattavasta jätteiden keräys- ja toimitusalueesta. Seutukunnallinen hanke.

14. Pulkkisen Nuorisoseura ry
Runkoverkko

Budjetti: 156 647,00 €  Tuki: 60 % Tiivistelmä: Hankkeessa rakennetaan valokuituverkko Pulkkisen ja Haukilahden kylälle.