Hanketukipäätökset 2010

1. Halsuan kehittämisyhdistys 
Rustelus

Budjetti: 11 662,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Leikkikentän saaminen Halsuan keskustaan. Ostamme tarvittavat leikkivälineet. Hyödynsaajina halsualaiset lapset, äidit, isät, ja perhepäivähoitajat. Asumisympäristön kehittäminen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen yhteisössä. Leikkikenttä olisi tapaamispaikka lasten vanhemmille.

2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Perho
Riistatarhauksen esiselvitys

Budjetti: 15 500,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Esiselvityksellä kartoitetaan riistatarhauksen ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia Kaustisen seutukunnassa ja Ullavassa. Seutukunnallinen hanke.

3. Mannerheimin lastensuojeluliiton Toholammin paikallisosasto ry
Unelmien leikkipuisto

Budjetti: 22 950,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Leikkipuiston saaminen Toholammin keskustaan, jossa tällä hetkellä ei ole leikkipuistoa lainkaan. Leikkipuisto sijoitettaisiin kunnan vuokratontille vanhusten hoivakodin viereen. Lapset osallistuvat unelimien leikkipuiston suunnittelemiseen yhdessä aikuisten kanssa: lapsille on järjestetty ”Unelmien leikkipuisto” -näyttely, jonka perusteella hankkeen työryhmä kokoaa suunnitelman leikkipuistoa varten. Hyödynsaajina ovat Toholampilaiset lapset, lapsiperheet ja muut kuntalaiset.

4. Köyhäjoen Kyläyhdistys ry
Lämpöjärjestelmän uusiminen

Budjetti: 27 950,00 € Tuki: 70 %

5. Halsuan Marjusaaren Maamiesseura ry
Evakot

Budjetti: 19 738,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Viime sotien aikana Halsualle evakuoitiin Koillis-Lapista ja Karjalasta useita satoja henkilöitä – yksistään Sallasta noin 650 henkilöä. Näiden evakkojen historia on osa yhteistä paikallishistoriaa Halsualla.
Hankkeen avulla kerätään ja tallennetaan tietoja Halsualla olleista evakoista sekä heidän että paikkakuntalaisten tuntemuksista ja evakoiden paikkakunnalle sopeutumista. Hankkeessa kerätään myös valokuvia ja kirjallista aineistoa, joista laaditaan näyttely. Evakot tulivat Halsualle noin 70 vuotta sitten, joten tiedon keruulla on kiire.

6. Kaustisen kunta
Tuulivoima Kaustisella

Budjetti: 6 250,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Esiselvitetään tuulivoiman tuotantomahdollisuudet Kaustisella.  

7. Vionoja-säätiö
Taide-Vionojan kunnostushanke 

Budjetti: 32 432,64 € Tuki: 70 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Vionoja-säätiön rakennukset.   

8. Toholammin Kyläyhdistys
Lampin Tupa

Budjetti: 20 000,00 € Tuki: 70 % Tiivistelmä: Kylätalon (Minttutalo) kunnostus.