Hanketukipäätökset 2009

1. Ullavan Ylikylän NS
Uudet pokat ja poskiin punaa

Budjetti: 30 700,00 €  Tuki: 60 % Tiivistelmä: Uusitaan ikkunat, ovet, asennetaan ilmalämpöpumppu, lattian kunnostaminen, julkisivun maalaus.

2. Vetelin KK:n nuorisoseura
Paikat lämpimäksi

Budjetti: 21 000,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Uusitaan nuorisoseurantalon lämmitys.

3. Räyringin NS
Räyringin tanssilavan kunnostus

Budjetti: 22 400,00 € Tuki: 60 % Tiivistelmä: Tanssilavan peruskorjaus; rakennetaan tuoleja, penkkejä, uusitaan keittiön lattia- ja seinäpinnat, suoritetaan tarpeelliset Lvi-työt ja sähkötyöt, uusitaan rikkoutuneita ikkunoita ja lisätään ikkunoihin luukut, vaihdetaan lahonneet pinnat sekä suoritetaan ulkomaalaus.

4. Maaseudun Sivistysliitto
ITE – soi

Budjetti: 37 000,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: ITE – soi hankeessa itsekeksittyjen kierrätysmateriaalisointien rakentajat järjestävät konsertti-, näyttely- ja työpajakokonaisuuden Kaustisen Kansanmusiikkijuhlien aikaan Kaustisella, juhla-alueen ulkopuolella sekä kaikissa seutukunnan kunnissa kesä- ja kultturitapahtumien yhteydessä. Seutukunnallinen hanke. 

5. Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri
Telefoonista tietokoneelle

Budjetti: 10 220,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hanke toteutetaan seutukunnan kunnissa. Kohderyhmänä ikäihmiset, joiden tietoteknisiä taitoja kehittämään koulutetaan vertaisohjaajia. Seutukunnallinen hanke. 

6. Pajamäen Talomuseon Kannatusyhdistys ry
Vihinpuu

Budjetti: 8 050,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Hankkeen avulla luetteloidaan, numeroidaan ja järjestetään Pajamäen perinnekeskuksessa olevat esineet, huonekalut sekä työkalut ja -koneet. Luetteloihin pyritään saamaan esineiden alkuperä, käyttötarkoitus, lahjoittajat ja niihin liittyvät tarinat. Luetteloista vierailijat ja tutkijat voivat saada inforaatiota esineistä ja työkoneista. Tä’llä tavalla talonpoikaisperinne tulee tunnetuksi ja antaa uusille sukupolville käsityksen entisajan työmenetelmistä ja elintavoista.  

7. Keski-Pohjanmaan Maaseutuopisto
Hevosten kuntoutuskeskus

Budjetti: 30 000,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet hevosten kuntoutuskeskukselle, joss hevosia hoidetaan eläinlääkärin ohjeiden mukaan. Hankkeessa tehdään alustavat suunnitelmat tiloista, sijainnista ja toimintatavasta.  

8. Räyringin Kalastuskunta 
Räyringin luontomatkailun esiselvitys

Budjetti: 12 000,00 € Tuki: 80 % Tiivistelmä: Tämä luontomatkailun esiselvityshanke on Räyringin kylän ja joiltakin osin myös lähiseudun luontomatkailumahdollisuuksien esiselvitys. Tarkoitus on, että tietoja voidaan käyttää hyväksi niin paikallisten luontovirkistymismahdollisuuksien kehittämisessä kuin kaupallisen luontomatkailun käynnistämisessä. Tavoitteena oli selvittää Räyringin alueella olevia luontomatkailuun soveltuvia kohteita ja reittejä. Mietittiin myös alustavasti toimenpiteitä kohteiden ja reittien kunnostamiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeessa kartoitettiin myös hieman seudun majoituspalveluja ja muita oheispalveluja sekä mietittiin alustavasti kohteiden markkinointiin soveltuvia kanavia.  

9. Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry
Yhesä yhteen!

Budjetti: 61 050,32 € Tuki: 90 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on luoda säännöllistä ja monipuolista teatteritoimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran toimialueella Pirityisten alueen kunnissa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Toiminnan avulla tutkitaan yhteisöteatterin keinoin yhteisöstä nousevia aiheita. Hankkeen ensimmäisenä vuonna aiheena on perinne. Prosessin pohjalta valmistetaan teatteriesityksiä. Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoisia ohjaajia, jotka vastaavat kerhotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa leiritoimintaa ja ryhmien tarpeista lähtevää koulutusta. Koulutuksen avulla yhdistyksiin saadaan uusia toimijoita. Seutukunnallinen hanke. 

10. Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto 
Kaustisen matkailuyritysten yhteismarkkinoinnin esiselvitys

Budjetti: 10 000,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on selvittää yhteismarkkinoinnin ja -myynnin tarve, alustavat pelisäännöt, miten markkinointi tulisi kohdentaa ja mitä markkinoida/myydä sekä miten yhteismarkkinointi/-myynti tulisi organisoida ja resursoida.