Lastenkulttuurikeskus Lykyn toiminnan keskiössä on elävä kulttuuriperintö

 Keski-Pohjanmaalla haluttiin rakentaa maakunnan omiin vahvuuksiin nojaava lastenkulttuuriverkosto, jotta alueen lastenkulttuuritarjonnan määrä, laatu, kattavuus ja koordinaatio saataisiin asianmukaiselle tasolle. Kansanmusiikki-instituutin hankkeessa perustettiin tätä tarkoitusta varten Lastenkulttuurikeskus Lykky, lastenkulttuuriin erikoistunut verkosto, jossa toiminnan keskiössä on elävä kulttuuriperintö.

Lastenkulttuurikeskus Lykky pyrkii edistämään alueen lastenkulttuuria koordinoimalla lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa sekä järjestämällä lastenkulttuuriin liittyviä tapahtumia. Perusajatuksena on tuoda ammattimaisesti toteutettua lastenkulttuuria kaikkien alueen lasten ja nuorten saataville yhteisön tarpeet ja toiveet huomioiden. Hankekoordinaattori Lauri Oino kertoo, että keskipohjalaisten koulujen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

– Toiminnassa keskityttiin pitkälti koulupuolelle, jotta se tavoittaisi tasa-arvoisesti kaikki lapset, eikä vain ne, jotka käyvät ohjatuissa harrastuksissa, Oino kertoo.

Koulujen kulttuuri- ja taidekasvatusta tuettiin mm. koulukonserteilla, työpajoilla, ja koulujen iltapäivätoiminnan tai varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutetuilla musiikkihetkillä. Lastenkulttuurikeskus Lykyn musiikkihetkiin, ohjattuihin tanssi-, soitto- ja taidetyöpajoihin osallistui hankeaikana satoja keskipohjalaisia lapsia.
 
– Esimerkiksi vuoden 2019 kevääällä toteutettu Kamukärry-työpaja kiersi 8 alueen koulua, ja siihen osallistui noin 450 oppilasta. Koulupäivän aikana toteutetuissa työpajoissa rakennettiin tanssia, soittoa ja laulua sisältävä esitys ammattimaisten ohjaajien avulla, Oino kertoo.
 
Koulujen taide- ja kulttuurikasvatuksen tukemisen lisäksi Lastenkulttuurikeskus Lykky on järjestänyt lastenkulttuuritapahtumia, tukenut kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmatyötä ja pyrkinyt lisäämään alueen lastenkulttuuriosaajien verkostoitumista. Oino kertoo, että tavoitteena on tukea kuntia kulttuurikasvatuksen toteuttamisessa suunnitelmallisesti, laadukkaasti ja kattavasti. Lastenkulttuurikeskusten liitto ja kulttuuriperintökasvatusseura on jo kehittänyt tähän mallia.
– Se edistäisi oman alueen elävän kulttuuriperinnön säilymistä ja hyvinvointia. Kulttuuriperintö tarvitsee tekoja ja yksilöitä pysyäkseen elävänä, Oino kertoo.

Lastenkulttuurikeskuksen perusajatuksena on tuoda ammattimaisesti toteutettua lastenkulttuuria kaikkien alueen lasten ja nuorten saataville.

Toiminta siirrettiin ulos ja virtuaaliseen muotoon

Lastenkulttuurikeskus sai hyvän alun, ja toimi normaalisti melko pitkään. Koronavirusepidemian myötä toiminta piti tietysti sopeuttaa vallitsevaan tilanteeseen, ja tekeminen siirtyi pitkälti virtuaaliseksi keväällä 2020. Oino kertoo Lykyn toteuttaneen mm. videopohjaisia materiaalipaketteja ja Taiteilijoilta tekemistä koululaisille -tehtäväpaketteja.

– Myös virtuaaliversiona toteutetuille Kaustisen kansanmusiikkijuhlille osallistuttiin, Oino kertoo.

Lastenkulttuurikeskus Lykyn konsertit ja kiertueet toteutettiin syksyllä 2020 ulkoilmatapahtumina. Muurikki ja metsän väki -kiertue sisälsi kaksi yleisölle avointa ulkoilmakonserttia ja vierailun Vetelin Joke-kodilla. Kamukärry ehti tehdä yhden kansantanssia ja -musiikkia yhdistelevän ulkoilmakonsertin Kaustisen alakoululla, ennenkuin loput kiertueesta jouduttiin perumaan kiristyneen koronatilanteen vuoksi.

– Koronatilanne aiheutti tottakai haasteita toiminnallemme, mutta ulkoilmatapahtumien avulla saimme onneksi toteutettua paljon suunniteltua sisältöä.

Lykyn jouluinen Sävelsaaren Tontturalli -musiikkituokio kiersi kouluissa, varhaiskasvatuksen yksiköissä ja esimerkiksi Kokkolan Ensi- ja turvakodilla. Vanhanajan joulupukkiperinnettä esittelevä joulupukin yllätysvierailukiertue tavoitti lähes tuhat keskipohjalaislasta. Yhteensä Lastenkulttuurikeskus Lykyn tarjonnasta on päässyt hankkeen aikana osalliseksi yli 4000 lasta Keski-Pohjanmaan alueella.

Lastenkulttuurikeskus Lykky esitteli koululaisille entisajan joulupukkiperinnettä

Oinon mukaan työ on saatu nyt hyvään alkuun. Hankkeessa toteutettu ammattimainen lastenkulttuuri on hänen mukaansa saavuttanut kohderyhmän tasapuolisesti, ja lisännyt alueen lasten ja nuorten tietoisuutta omasta kulttuuriperinnöstään. Kulttuuriperintöpainotteisella lastenkulttuuritoiminnalla on hänen mukaansa laajat ulottuvuudet.
– Yhä laajemmalle leviää ymmärrys siitä, että kestävä kehitys tarkoittaa myös sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä. On oivallettu, että yhteisöjen kulttuuriperintö ja sen siirtäminen seuraaville sukupolville on tässä keskeisessä asemassa, sekä turvaamisen kohteena että välineenä.
Oino kertoo, että Keski-Pohjanmaalla on selvästi tarvetta lastenkulttuurikeskukselle jatkossakin.
-Toivomme että voimme jatkaa lastenkulttuurin edistämistä myös tulevaisuudessa, hän toteaa.


Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.