Virkku hakuohjeet

Virkku – Teemahankkeen prosessi

Vaihe 1. Hakeminen

 • Täytä hakemus 3325B huolellisesti. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna paperiversiona liitteineen osoitteeseen Leader Pirityiset, Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen.
 • Haku on auki 1.10 – 18.12.2019 välisen ajan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Huom! Hakemus tulee allekirjoittaa yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaan!
 • Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:
  • yhdistysrekisteriote (ajantasainen)
  • selvitys taloudellisesta tilanteesta; tilinpäätösasiakirjat
  • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
  • indikaattorilomake
  • selvitys ALV-velvollisuudesta
  • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta: hintavertailulomake
  • tarvittavat ja luvat ja ilmoitukset
  • palovakuutustodistus
  • suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä
  • Alatoimenpiteen vaikutuskartta
  • Muut alatoimenpidettä koskevat suunnitelmat, selvitykset, piirustukset, kartat

Vaihe 2. Hakemuksen käsittely

 • Määräaikaan mennessä 18.12.2019 palautettu alahankehakemus liitteineen siirtyvät hakemusten tarkastukseen. Hakemukseen voidaan pyytää lisätietoja hakuajan päättymisen jälkeen. Tarkastuksen jälkeen hakemukset siirtyvät Pirityisten hallituksen käsittelyyn. Hallitus päättää tuettavista alahankkeista.

Vaihe 3. Tuensiirtosopimukset ja aloituspalaveri

 • Myönteisen päätöksen saanut alahankkeen hakija sitoutuu tuensiirtosopimukseen, joka tehdään Pirityisten kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi alahanketta koskevat toimenpiteet.

Vaihe 4. Lupa aloitukseen

 • Pirityiset ilmoittaa hakijalle, milloin alahankkeen toimenpiteet voi aloittaa. (HOX! Ennen ilmoitusta aloitetut toimenpiteet jäävät ilman tukea!)

Vaihe 5. Toimenpiteen toteutus

 • Toteutus ennalta sovitun suunnitelman mukaan.

Vaihe 6. Maksuhakemus

 • Kun tuki on myönnetty kertakorvauksena, hankkeen toteutuminen arvioidaan tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman sekä tukipäätöksen ehtojen perusteella. Kertakorvaus voidaan maksaa, kun tukipäätöksessä yksilöidyn tuloksen tai toimenpiteen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti on varmistuttu. (raportti sis. valokuvat).
 • Maksuhakemuksen liitteeksi tulee toimittaa:

 • Raportti, jossa selviää hankkeen osioiden toteutuminen
 • Todentamisasiakirja muusta julkisesta tuesta, mikäli sellaista hankkeelle on haettu
 • Selvitys kehittämishankkeeseen saadusta ulkopuolisesta yksityisestä rahoituksesta. Rahoitustapahtumia koskeviin selvityksiin on liitettävä ote pääkirjasta, sekä tarvittaessa jäljennökset rahoitustapahtumat osoittavista tositteista
 • Rakentamista koskevaan maksuhakemukseen tulee liittää jäljennökset rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjoista