Youthful Heritage -hanke

(2020 – 2022)

Youthful Heritage on alueiden välinen ja kansainvälinen kehittämishanke. Hankkeessa on mukana Suomi, Puola ja Romania. Suomesta hanketta rahoittaa ja toteuttaa Leader Pirityiset, Keskipiste-Leader ja Rieskaleader. Hankkeen sisällöstä vastaa K.H.Relundin museo. Hanke on käynnistynyt vuonna 2020. Hanke toimii Leader Pirityiset ry:n alueella. Kohderyhmänä alueen kulttuuriperintöön kanssa toimivat organi-saatiot, yhdistykset ja vapaaehtoiset, sekä alueen nuoret. Hankkeen kautta saadaan vahvistettua yhteistyö-verkostoa suomalaisten yhteistyötahojen kesken sekä muodostetaan kansainvälisiä yhteyksiä, joita Pirityiset ja alueen toimijat voivat hyödyntää tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteena on nuorten mielenkiinnon herättäminen paikallista kulttuuriperintöä kohtaan, löytää nuoria itseään kiinnostavia tapoja tuoda kulttuuriperintöä esille sekä erityisesti luoda nuorille itselleen mahdollisuus olla osana paikallista kulttuuriperintötyötä aktiivisina toimijoina. Kansainvälinen yhteistyö auttaa ymmärtämään paremmin oman alueen perinteen omaleimaisuuden ja sen erityispiirteet sekä omaksumaan uusia tapoja tuoda esiin perinnettä ja sen pohjalta uutta kulttuuria.

Nuorten ymmärrys omasta ja muiden kulttuuriperinnöstä kasvaa lisäten avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta samalla kun kielitaito kasvaa. Hanke tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa hyviä käytäntöjä liittyen esimerkiksi yksilöiden ja yhteisöjen saattamiseksi yhteen kulttuuriperinnön viitekehyksessä. Tavoitteena on parantaa kulttuuriperinnön saavutettavuutta, mutta myös sen kestävää käyttöä.

Hankkeessa järjestetään yhteensä 6 kansainvälistä työpajaa. Vuoden 2020 – 2021 aikana organisaatiot tekevät vaihtoja. 2021-2022 on nuorten työpajat. Kansainvälisten työpajojen välissä projektikoordinaattori tekee paikallista ja alueellista aktivointityötä ja kerää alueen toimijoiden kanssa parhaat käytännöt, aktivoi nuoria ja valmistaa toimijat kansainvälisiin tapaamisiin.