Tulevaisuutta tekemässä

Omannäköistä tulevaisuutta rakentamaan

Pirityiset ry on valmistellut uutta kehittämisstrategiaansa tulevalle EU:n rahoituskaudelle. Kehittämisstrategia vaikuttaa muun muassa siihen, millaisiin kehittämishankkeisiin ja yritystukiin Pirityiset myöntää rahoitusta kyseisellä kaudella. Valmistelu jatkuu ensi vuoden puolelle saakka, joten vielä ehdit mukaan tulevaisuuden valmisteluun.


Toiminen osana eurooppalaista ketjua

Pirityisillä on mieluisa urakka käynnissä: valmistella yhdistyksen itsensä näköinen kehittämisstrategia osana Leader-ryhmäksi hakemista. Valmisteluprosessin raamit tulevat maa- ja metsätalousministeriöstä, koska kehittämisstrategian perusteella Pirityiset tekevät päätökset siitä, millaisia hankkeisiin ja yritystukiin EU-rahoitusta osaltaan myönnetään tulevalla rahoituskaudella.


Tällä hetkellä olemme rahoituksen myöntämisen suhteen siirtymävaiheessa. Se tarkoittaa, että hankerahoituksia ja yritystukia myönnetään alkavan kauden (2021-2027) rahoituskiintiöstä, mutta päättyneen kauden (2014-2020) Pirityisten kehittämisstrategian perusteella. Tämä tilanne jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Uusi kausi käynnistyy lopullisesti vuoden 2023 alussa. Siirtymäkauden ansioista ei tullut katkoa rahoituksien myöntämisiin eikä siten myöskään hanketoimintaan eikä yritystukiin.


Keskusteluja ja kirjallisia aineistoja

Kaksivaiheisen valmisteluprosessin ensimmäinen vaihe sai päätöksen toukokuun lopussa, kun ministeriöön toimitettiin ensimmäiseen hakuun pyydetyt aineistot. Näitä olivat muun muassa verkostoanalyysi, toiminta-alueen kuvaus, tarve- ja voimavara-analyysi sekä kuvaukset alueen kehittämistarpeista ja tulevaisuuden näkymistä. Aineisto koottiin monipuolisella aineistonkeruulla ja yhteistyöllä. Tärkeää oli saada tietää, mitä alueen asukkaat ja muut toimijat miettivät nykyhetkestä ja tulevaisuudesta sekä alueen mahdollisuuksista. Tämä vaihe myös ratkaisi, että Pirityisten toiminta-alue pysyy samana jatkossakin.

Alueen asukkailta ja muilta toimijoilta saimme näkemyksiä sähköisillä kyselyillä, tulevaisuustyöpajoissa sekä muissa verkkotilaisuuksissa ja nuorten kyselyllä. Kuntien näkemykset kertyivät yhteisissä neuvotteluissa. Asiantuntijalausunnot tarkastelivat Pirityisten toiminta-aluetta oman teemansa näkökulmasta. Tärkeässä roolissa olivat myös yhdistyksen hallituksen jäseniltä saanut kommentit ja näkemykset.


Syksyllä ehtii hyvin mukaan!

Tosiaan, kaikki tähän mennessä tehty työ on rakentanut pohjaa kehittämisstrategian valmisteluun ja Leader-ryhmäksi hakemisen toiseen hakuvaiheeseen. Strategiaa ei ole vielä kirjoitettu, vaan sitä aletaan kirjoittaa syksyllä 2021. Kaikki ovat tervetulleita mukaan siihen työhön, hyvin vielä ehtii! Sähköiset kyselyt ovat auki ja tilaisuuksia järjestetään syksylläkin. Kunhan vain koronatilanne sallii, niin syksyllä Pirityiset käyvät jokaisessa toiminta-alueen kunnassa ja toivovat saavansa keskustella esimerkiksi kunnan asukkaiden, yhdistystoimijoiden, yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan Pirityiset osallistuu myös muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin. Hinku on kova päästä kylille ja tavata ihmisiä.Heli Siirilä

Kirjoittaja asuu Kaustisella ja on Pirityisten hallituksen jäsen

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.