Rahoituslinjaukset vuodelle 2022

Pirityisten hallituksen linjaukset vuodelle 2022:

Pirityisten hallitus pitää tärkeänä, että leader-rahoituksen hyödynsaajajoukko on mahdollisimman suuri ja hankkeiden alueellinen kattavuus laaja. Arviointikriteerien lisäksi päätöksenteossa huomioidaan strategiassa asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hakemusten laatuun tullaan jatkossa kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota ja hakijoiden tulee valmistella hakemukset niin, että hakemusten sisältö ja tarvittavat liitteet ovat kunnossa.

Pirityisten hallitus on vahvistanut seuraavat rahoituslinjaukset vuodelle 2022 koskien yleishyödyllisiä investointi- ja kehittämishankkeita sekä yritysten investointihankkeita: 

Yritysten investointituet tuki 35%                             tuen maksimimäärä 28 000€  

Yleishyödylliset investointihankkeet tuki 60%        tuen maksimimäärä 48 000€ 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet tuki 80%        tuen maksimimäärä 64 000€ 

Edellä kerrottuja maksimikokoja suuremmat hankkeet ja yritystuet tulee pääsääntöisesti hakea suoraan ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä. Hallituksella on oikeus käyttää harkinnanvaraa tuen määrästä päättäessään.   

Yleishyödylliset investointihankkeet: Pirityiset rahoittaa hankkeita enintään 48 000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi. 

Tukitaso on pääsääntöisesti 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet: Pirityiset rahoittaa hankkeita enintään 64 000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi. 

Tukitaso on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitä korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein. (mm. kv-hankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, alueiden väliset hankkeet) 

Yritysten investointituet: Pirityiset rahoittaa yritystukia enintään 28 000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi. 

Tukitaso on pääsääntöisesti 35 % hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.