Pirityiset valittu Leader-ryhmäksi kaudelle 2023 – 2027

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Leader-valintakomitean esityksen mukaan Leader-ryhmät ja niiden paikalliset kehittämisstrategiat sekä suuntaa antavat rahoituskehykset. Pirityisten toiminta Leader-ryhmänä ja maaseudun kehittäjänä jatkuu vahvana myös uudella ohjelmakaudella!

Julkinen rahoitus vuosille 2023–2027 on 3 645 000 euroa. Rahoituskehyksestä n. 2,7 miljoonaa euroa on myönnettävissä yritysten ja yhteisöjen erilaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Rahoituskehys on hieman suurempi kuin edellisellä kaudella, kun verrataan vuosittain käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Pirityisten kehittämisstrategia ”Juurista voimaa” sai hyvät laatupisteet ja se arvioitiin maa- ja metsätalousministeriössä hyväksi, tasapainoiseksi, laadukkaaksi ja lämminhenkiseksi strategiaksi. Strategiaa valmisteltiin yhdessä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Strategia on muotoutunut paikallisten toimijoiden ehdotusten, ideoiden ja visioiden pohjalta.

Laadukas strategia on yhteisen valmistelun tulos, joka ei olisi ollut mahdollista ilman alueen asukkaiden ja yhteisöjen aktiivista osallistumista, kiittelee strategiaprosessia vetänyt vs. toiminnanjohtaja Krista Järvelä. Alueen asukkaiden ja toimijoiden aktivoiminen ja sitouttaminen yhteiseen kehittämiseen on jatkossakin keskeinen tavoite. Voimavarojen yhdistäminen on tärkeää unohtamatta yhteistyön tekemistä yli kylä-, alue- ja valtiorajojen. 

Strategian tavoitteena on parantaa alueen mikroyritysten toimintaedellytyksiä tukemalla uusien yritysten käynnistämistä ja kehittää jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kansainvälistymistä. Strategian toimien tavoitteena on parantaa asumisviihtyvyyttä ja arjen sujuvuutta kehittämällä asumisympäristöä viihtyisäksi ja toimivaksi. Alueen asukkaiden kokemaa hyvinvointia edistetään yhteisöllisyyden, osallisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta hyödyntäen luonnon, liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Tavoitteena on myös lisätä ympäristötietoisuutta, hyödyntää ympäristöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla sekä parantaa ympäristön tilaa. 

Nyt käynnistyvällä kaudella Suomessa toimii yhteensä 52 Leader-ryhmää. Leader-toimintaan julkista rahoitusta on yhteensä 230 miljoonaa, josta EU:n osuus on 43 prosenttia, valtion osuus 37 prosenttia ja kuntien osuus 20 prosenttia.

Haut aukeavat portaittain ennen kesää ja tukimuodot tulevat hieman muuttumaan viime kaudesta. Pirityiset tiedottaa hakujen aukeamisesta heti, kun siitä on tarkempaa tietoa.

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.