Pirityiset ry:n hallitus kokoontui Pulkkisen Nuorisoseuralla – EU:n Maaseuturahoitusta puollettin jaettavaksi 129 797,84 euron edestä!

Pirityisten hallitus kokoontui vuoden 2024 toiseen kokoukseensa Vetelin Pulkkisen Nuorisoseuralle. Toimiston väen saapuessa paikan päälle vastassa ei ollut tyhjä talo, vaan aito kyläläisten kokoontumispaikka, jossa karaokeharjoitukset olivat täydessä vauhdissa! Taustamusiikki laittoi liikettä lantioon ja kielenkärkiin samalla, kun kokousporukalle keiteltiin kaffit keittiön puolella. 😊  

Kesäkuva Pulkkisen Nuorisoseurantalosta. Kokousillaksi sattunut sää hankaloitti kuvaamista helmikuussa!

Pirityiset ry on myöntänyt Vetelin Pulkkisen Nuorisoseura ry:lle Leader-rahoitusta vuonna 2017 maalämpöremonttiin, jonka tavoitteena oli mahdollistaa tilojen ylläpito ja monipuolinen käyttö myös tulevaisuudessa, sekä edistää kestävän kehityksen periaatetta. Voidaankin todeta, että rahoituksen puoltaminen on ollut kannattavaa, sillä Pulkkisen NS:llä on tälläkin hetkellä todella aktiivista toimintaa useampana päivänä viikosta; talvikaudella maanantaisin NS:llä järjestetään päivällä eläkeläisten boccia ja illalla pelataan lentopalloa, tiistaisin tiloissa kokoontuu 4H-kerho, keskiviikkoisin kokoontuu jo edelläkin mainittu Eläkeliiton paikallisyhdistyksen Karaokekerho. Torstaisin Pulkkisen NS:lle ajellaan maakuntarajojen ulkopuolelta asti pelaamaan bingoa, joka on alueella tunnettu ja suosittu, ja vielä sunnuntai-iltaisin järjestetään Jumpataan yhdessä -tunti. Nuorisoseuralla on myös oma kirjasto, joka on toiminnassa aina tapahtumien aikana, lainaus tapahtuu itsepalveluperiaatteella. Toimintaan kuuluu myös monenlaisten tapahtumien järjestäminen; tammikuussa järjestettiin lastenkonsertti Miska – Pressan katti, ja keväämmällä 6.4. on tulossa K30-konsertti. Tiloissa järjestetään myös kokouksia ja erilaisia tiedotustilaisuuksia, hirvipeijaiset, seurakunnan tapahtumia ja lisäksi Pulkkisen NS toimii yhtenä Vetelin kunnan ennakkoäänestyspaikkana vaalien aikana. Todellinen monitoimitalo siis – ja toimintaa monen ikäisille! 

Pirityiset ry:n hallituksen kokous järjestettiin hybridimallilla, joten osa hallituksen jäsenistä saapui paikan päälle Pulkkiseen, ja osa otti osaa kokoukseen etäyhteyden avulla. Pulkkisen NS:ltä löytyi nopea verkkoyhteys, joten kokous sujui ongelmitta välimatkoista huolimatta. Lumimyräkkä ulkona sen sijaan viivästytti hieman ympäri maakuntaa paikan päälle Pulkkiseen saapuneiden hallituksen jäsenten aikataulua. Kokous päästiin kuitenkin aloittamaan liki aikataulussa, vaikka lumi (tai Pulkkisen kylän sijainti) yllätti autoilevat hallituslaiset Keski-Pohjanmaalla! 

Helmikuun kokouksessa EU-rahaa jaossa 

Pirityiset ry on aivan tavallinen rekisteröity yhdistys, ja sitä sitoo yhdistyslaki ihan samalla tavalla kuin muitakin rekisteröityneitä yhdistyksiä. Pirityisillä on kuitenkin erityinen rooli maaseudun kehittämisessä; se toimii paikallisena Leader-ryhmänä, maaseudun kehittämisyhdistyksenä, ja jalkauttaa EU:n Maaseuturahoituksen Leader-rahoitusta toiminta-alueelleen sellaisille hankkeille, jotka toteuttavat omalle alueellemme laaditun Juurista Voimaa 2023–2027-kehittämisstrategian tavoitteita. Helmikuun kokouksen pääasiana oli Leader-rahoitushakemusten käsittely, johon siirryttiinkin hetimiten lakisääteisten jälkeen, kun puheenjohtaja Kivelä oli avannut kokouksen ja sen laillisuus sekä muut muotoseikat oli tarkistettu.  

Hakemusten käsittely ja sen eteen tehtävä ennakkotyö vaativat Pirityisten hallituksen jäseniltä oma-aloitteisuutta, tietoteknisiä valmiuksia ja kehittämismyönteisyyttä. Pirityisten työntekijät Krista ja Eveliina, joiden työtehtäviin kuuluu hakijoiden neuvominen ja opastus, toimivat kokouksessa hanke- ja yritystukihakemusten esittelijöinä, mutta hallituslaisten tärkein työkalu Leader-rahoituksen ohjaamisessa on kuitenkin Hyrrä. Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-asiointijärjestelmässä  Leader-ryhmien hallituksen jäsenet pääsevät tutustumaan saapuneisiin rahoitushakemuksiin ja arvioimaan niitä jokainen omista näkökulmistaan ja osaamisalueiltaan. Näiden Hyrrästä saatavilla olevien tietojen perusteella hallitus koostaa hakemuksesta yhteisen näkemyksen, pisteyttää hakemukset yksi kerrallaan paikalliseen strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla, asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja lopulta valitsee hakemukset, joille se päättää puoltaa Leader-rahoitusta. Pohjanmaan ELY-keskus toimii viranomaistahona, joka käsittelee hakemukset Pirityisten hallituksen lausunnon perustella. Viranomaiskäsittelyyn kuuluu hakemuksen laillisuustarkastus sekä virallisen rahoituspäätöksen antaminen. 

Hakemuksia saapui valintajakson aikana hieno määrä, lämmin kiitos jokaiselle hakemuksen jättäneelle! On ilo huomata, kuinka aktiivisesti alueemme asukkaat haluavat kehittää asuinaluettamme! Helmikuun kokouksessa hallitus päätti puoltaa Leader-rahoitusta 3 hanketukihakemukselle ja 5 yritystukihakemukselle, joille myönnetyn julkisen tuen arvo on yhteensä 129 797,84 €. Iso potti EU-tukea saatiin kotiutettua maaseutualueemme kehittämiseen! 

Puoltavan lausunnon Leader-rahoituksen myöntämisestä saaneet yleishyödylliset hankkeet 

Helsingin yliopisto, Veteli: Veistolan sivukamaritupa yhdistysten taloksi 

Keskipohjalaiset sivukamarituvat ovat Pohjoismaiden vanhin leveärunkoinen, talonpoikainen hirsitalotyyppi. Yksi tyypin vanhimmista säilyneistä rakennuksista on Vetelin kunnan omistama Veistolan sivukamaritupa. Vetelin kotiseutuyhdistys on tehnyt siitä kunnan kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Ajatuksena on koota talon suojiin kaikki halukkaat yhdistystoimijat edistämään talon säilymistä yhdistysten kesäaikaisena toiminta- ja kokoontumispaikkana.  

Veistola-hankkeessa pitkään tyhjillään ja käyttöä vailla olevalle rakennukselle suunnitellaan uusi tulevaisuus yhdessä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa Vetelin yhdistysten talona. Hankkeessa suojellaan myös harvinaista keskipohjalaista kulttuuriperintöä ja samalla pyritään kehittämään siihen liittyvää matkailua. Veistolan kaksitupainen rakennus mahdollistaa sekä kokoontumiset että näyttelytoiminnan.  

Hankkeessa toteutetaan rakennuksen historiaselvitys, kuntokartoitus, korjaussuunnitelma, käyttötarveselvitys ja käyttösuunnitelma. Hankkeen tavoite on kerätä yhdistystoimijoita sivukamarituvan suojiin suunnittelemaan ja tekemään rakennuksen tulevaa toimintaa. Rakennuksen suojiin muodostuva yhdistysten verkosto tarvitaan ohjaamaan talon korjaustoimenpiteiden, mutta myös sisältöjen etenemistä.  

Virkkalan perinneseura ry, Kaustinen: Kukoistava Kaustinen 

Kukoistava Kaustinen-hankkeessa tavoite on lisätä perinnekasveihin liittyvää tietoisuutta ja arvostusta. Hanke toteutetaan Kaustisella, ja sen päätoteutuspaikka on kulttuurihistoriallisen Pajalanmäen ja erityisesti Kraatarinmuseo ja sen piha-alue.  

Hankkeessa Kraatarimuseon piha-alueelle perustetaan perinnekasvitietoutta ja niiden arvostusta lisäävät puutarha ja yrttitarha. Näiden avulla opetetaan ja innostetaan ihmisiä hyödyntämään perinteisiä, itse kasvatettuja kukkia, kasveja, yrttejä ja vihanneksia. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja luodaan myös kasveista tietoa tarjoava sisäkasvinäyttely, joka lisää tietoa mm. paikallisista kasvikannoista sekä ylläpitää perennojen jakoon liittyvää kulttuuriperintöä.  

Hankkeessa järjestetään vuoden 2024 aikana erilaisia kulttuuritapahtumia, joilla on kytkös perinnekasveihin, -kukkiin ja -yrtteihin. Perinnekasveihin liittyvät tapahtumat luovat osaltaan uuden näkökulman tarkastella kasveja ja niiden merkitystä arjessa ja taiteessa.  

Hankkeen avulla luodaan puitteet perinnekasveihin perustuvalle monivuotiselle tapahtumasarjalle. Hankkeessa toteuttavat tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. 

  

Ylikylän kyläyhdistys ry, Halsua: Kylätalon käytön kehittäminen ja uusiutuva energia  

Hankkeella kehitetään Ylikylän kyläyhdistys ry:n Halsuan Ylikylällä sijaitsevan kylätalon tilojen käytettävyyttä ja energiataloutta. Hankkeen tavoitteena on edistää ja parantaa kyläläisille tärkeän kokoontumispaikan tilojen toimivuutta ja lisätä tilojen monipuolisen käytön mahdollisuuksia kaikkien kyläläisten osalta. Kylätalon kehittäminen monipuolistaa tilaisuuksien järjestämismahdollisuuksia ja tuo kylätalon tapahtumat yhä useampien kyläläisten hyödynnettäväksi. Edellytykset harrastustoiminnalle, liikunnalle ja kulttuuriharrastuksille paranevat entisestään.  

Hankkeessa kylätalolle rakennetaan näyttämö & takavarasto, kehitetään salin toiminnallisuutta, parannetaan digitaalisia yhteyksiä sekä kehitetään energiataloutta aurinkosähköjärjestelmän avulla.  

Puoltavan lausunnon Leader-rahoituksen myöntämisestä saaneet yritystukihakemukset: 

Siivous- ja kotiapu Pioni Oy, Perho Käynnistämistuki 

Kainulan tila, Veteli Käynnistämistuki 

Heavy Invest Oy, Kaustinen Kehittämistuki 

J. Hietapakka Oy, Lestijärvi Kehittämistuki 

T:mi Jiipeen Valinta, Toholampi Energiainvestointituki 

Paljon onnea kaikille Leader-rahoitusta puoltavan lausunnon saaneille hakijoille! Hetki vielä odotellaan virallisia rahoituspäätöksiä, jonka jälkeen hankkeiden toteutus alkaa toden teolla! 

Seuraavat valintajaksot  

Myöhästyitkö tästä hakujaksosta? Ei hätää, vielä on rahaa jäljellä! Tukien haku on jatkuva, ja seuraavat valintajaksot päättyvät 17.3.2024 ja 28.4.2024. Pirityiset ry:n hallitus voi käsitellä kokouksissaan ne hakemukset, jotka on jätetty mahdollisimman täydellisine tietoineen Hyrrä-asiointijärjestelmään valintajakson päättymispäivään mennessä. Olethan yhteydessä toimistolle ennen hakemuksen jättämistä! Autamme ja neuvomme hakijoita aina suunnittelusta loppumaksatukseen asti! 

Paikkakunnan parhaaksi – Leader Pirityiset 

Leader-ryhmä Pirityiset toimii Halsualla, Kaustisella, Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla ja Vetelissä sekä Kokkolan maaseutualueilla Kälviällä, Lohtajalla ja Ullavassa. 

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.