Kohti uutta ohjelmakautta

Kohti uutta ohjelmakautta 2023-2027

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP)

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistus on käynnissä. Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä. Maatalouspolitiikka uudistuu samalla myös kansallisesti. Suomessa kansallisia painotuksia ja toimenpiteitä valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ruokavirasto on osallistunut valmistelutyöhön.

CAP-suunnitelma kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelman sisällöstä päätti Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyi komissio. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Muutoksia ja pysyvyyttä maaseudun kehittämistuissa vuonna 2023

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Maaseudun kehittämistuet uudistuvat vuonna 2023. Alkanut rahoituskausi ulottuu vuoteen 2027 asti. Uusien ehtojen mukaisia tukia on mahdollista hakea vuodesta 2023 alkaen.

Vaikka tukiin tulee uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin näkyy kaikissa tuissa.

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen haut alkavat eri aikoina. Tiedotamme tukien hakujen alkamisesta myöhemmin.

Muutoksia eri tukimuodoissa

Yritystuet

Maaseudun yritystukia myönnetään edelleen yrityksen perustamiseen ja investointeihin. Lisäksi uutena mukana on myös kehittämisavustus, jolla tuetaan asiantuntijapalveluiden hankkimista yrityksen eri kehittämisvaiheissa.

Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea haetaan Leader-ryhmästä. Kokeilutukea voi saada toiminnan laajuudesta riippuen 2500 e, 5000 e tai 7500 e.

Nykyisin kaikkia yritystukia on voinut hakea joko ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Vuodesta 2023 lähtien Leader-ryhmien rahoitus painottuu erityisesti aloittaviin yrityksiin, jotta maaseudulle saataisiin uusia yrittäjiä ja yrityksiä. Käynnistämisavustuksilla voidaan tällöin tukea myös yritystoiminnan kokeilua tai osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina rahoitetaan edelleen koulutus- ja tiedonvälityshankkeita, yleishyödyllisiä investointeja, laajakaistarakentamista, kylien kehittämistä, elinkeinojen kehittämistä sekä innovaatiohankkeita. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Yritysryhmähankkeiden lisäksi vuodesta 2023 lähtien rahoitetaan myös viljelijäryhmähankkeita, joilla mm. nykyaikaistetaan maatiloja ja parannetaan niiden kilpailukykyä.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai kuntien digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon liittyviin kokeiluihin ja myös muihin uusiin ratkaisuihin. Kyliltä edellytetään yhteistyötä muiden kylien, kunnan tai muun yhteisön kanssa.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.

Asiointi jatkossa täysin sähköistä

Maaseudun kehittämistukien asiointi on jo vuosien ajan ollut pääosin sähköistä. Tällä hetkellä noin 95 % hakemuksista tehdään verkossa. Vuodesta 2023 lähtien maaseudun kehittämistuet haetaan pääosin sähköisesti eli tukia ei voi enää hakea paperilomakkeilla.

Hyrrä uudistuu

Maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu Hyrrä uudistuu vuonna 2023 käyttöliittymältään ja toiminnoiltaan. Uudistunutta Hyrrää on entistä helpompi käyttää eri laitteilla ja ohjeet on tuotu osaksi käyttöliittymää. 

Katso video Hyrrä-asiointipalvelun uudistumisesta

Hankerekisteri

Hankerekisterissä voit selailla tietoja maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetuista kehittämishankkeista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta Hyrrä-tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa. 11.10.2022 hankerekisteriin tuli ominaisuus, jolla hankkeiden vastuuhenkilöt voivat ottaa hallintaansa hankekorttien päivityksen. Jos lisäät hankekorttiisi käyttäjätunnuksen tänään, pääset jo huomenna muokkaamaan sitä!

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.