Haku on auki! – Pirityisten tukimuotoja koskevat linjaukset rahoituskaudelle 2023-2027 sekä valintajaksot vuodelle 2023

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa.

Pirityisten hallitus on vahvistanut tukimuotoja koskevat linjauksensa rahoituskaudelle 2023-2027. Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi. Paikallisen kehittämisstrategian Juurista Voimaa toteutumista seurataan säännöllisesti, mistä johtuen muutokset linjauksiin rahoituskauden aikana ovat mahdollisia.

Kehittämishanketuet

Rahoituskaudella 2023-2027 tuen enimmäismäärä kehittämishankkeissa on Pirityisten hallituksen linjauksen mukaisesti 100 000 €.

Kehittämishakkeet sisältävät yhteistyöhankkeet, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä yleishyödylliset investointihankkeet.

YHTEISTYÖHANKKEET

Yhteistyöhankkeet jaetaan rahoituskaudella 2023-2027 aiempaa useampaan alakategoriaan, joissa tuen osuus vaihtelee 60%-90% välillä.

  • Yleishyödyllinen kehittämishanke (maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhanke) 80%
  • Älykkäät kylät -yhteistyöhanke 90%
  • Ilmasto- ja ympäristöteeman yhteistyöhankkeet (ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät yhteistyöhankkeet, luonnonvarojen kestävään hoitoon liittyvät yhteistyöhankkeet) 90%
  • Viljelijä- ja yritysryhmähankkeet 75%
  • Yritysten kehittämishanke, tiedonhankinta 80% (Tiedon ja osaamisen lisäminen yritystoiminnan kehittämiseksi)
  • Yritysten kehittämishanke, kokeellinen kehittäminen 60% (yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen)
  • Yhteistyöhankkeiden valmisteluun on rahoituskaudella 2023-2027 mahdollisuus hakea valmistelurahaa, joka maksetaan vakioituna kertakorvauksena, 5000 €.

KOULUTUS- JA TIEDONVÄLITYSHANKKEET

Koulutus-ja tiedonvälityshankkeissa tuen osuus on 90 %, Mikäli hanke kohdistuu mikro- tai pienyrityksille, tuen osuus on 70%.

YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET

  • Yleishyödyllisissä investointihankkeissa, jotka kohdistuvat maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen tuen osuus on 60%. Mikäli investointihanke kohdistuu yhteisön taloudelliseen toimintaan, tuki myönnetään 40% mukaan.
  • Yleishyödyllisissä investointihankkeissa, jotka kohdistuvat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon, tuen osuus on 70%.

PIENHANKKEET

Pienhankkeiden tukiprosentit noudattavat yhteistyö- ja investointihankkeiden tukiprosentteja, joten ne vaihtelevat hankkeesta riippuen 60-90 %:n välillä. Pienhankkeessa kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000€, tuen osuuden ollessa vähintään 1000 €.

Yritystuet

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikroyritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämistuet ovat 1000-7500 €:n vakioituja kertakorvauksia.

YrItysten investointituissa tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 100 000 €. Yritysten investointituen määrä vaihtelee hieman maaseutualueittan; harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla tukea voidaan myöntää 35%, muilla alueilla 30%. Päätoimisten mikroyritysten energiainvestoinneissa tuen määrä on 30%.

Valintajaksot 2023

Pirityisten hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Määräajassa saapuneet hakemukset, jotka sisältävät kaikki käsittelyä varten tarvittavat tiedot, käsitellään hallituksen kokouksessa ja pisteytetään valintakriteerien avulla. Rahoituskauden 2023-2027 ensimmäiset hankkeita koskevat päätökset Pirityiset ry:n hallitus tekee syyskuun kokouksessaan.

Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain, jotka Pirityisillä on suunniteltu seuraavasti vuodelle 2023:

KuukausiRahoitusmuodotValintajakso päättyyHallituksen kokous
SyyskuuKaikki rahoitusmuodot20.8.20236.9.2023
LokakuuKaikki rahoitusmuodot8.10.202325.10.2023
MarraskuuKaikki rahoitusmuodot5.11.202322.11.2023
JoulukuuKertakorvattavat hankkeet26.11.202312.12.2023

Vuoden 2024 kokousaikataulusta sekä hankkeiden haku- ja valintajaksoista päätetään marras-joulukuussa 2023.

Pirityisten kotisivuja päivitetään parhaillaan vastaamaan uuden rahoituskauden tietoja.

Ota yhteyttä, Pirityisten henkilökunta on apunasi jo hankkeen suunnitteluvaiheesta aina loppumaksun hakemiseen saakka!

Jaa

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko tietää Pirityisten ajankohtaisista uutisista heti ensimmäisten joukossa? 

Tilaa nyt sähköinen uutiskirjeemme!

Lähetämme vuoden aikana sähköpostiisi 3-6 uutiskirjettä, joissa kerromme mm. ajankohtaisista asioista, Leader-toiminnasta ja palveluistamme.