Tietosuojaseloste, Henkilötiedot

TIETOSUOJASELOSTE   

                                                                      

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET

Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) 30 artikla

 

  • Rekisterinpitäjä

Pirityiset ry (1103442-5)

Jyväskyläntie 3

69600 Kaustinen

sähköposti (toimisto): pirityiset@pirityiset.fi

 

  • Tietosuojavastaava

Elina Itäniemi

Jyväskyläntie 3

69600 Kaustinen

puh. 044 748 5488

sähköposti: elina.itaniemi@pirityiset.fi

 

  • Tietojen käsittelyn kohteena olevat tietoryhmät ja käsittelyn tarkoitus

Maaseutuviraston sähköiseen Hyrrä-verkkoasiointipalveluun sisältyvien henkilötietojen käsittelytoimet kohdistuvat Pirityiset ry:n osalta vain Leader-ryhmän oman toiminta-alueen tietoihin. Käsiteltäviä tietoja ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2010 sisältyvät hanke- ja yritystukien sekä toimintarahan tukien ja maksatusten hakemustiedot sekä päätöstiedot. Tietoja käsitellään lisäksi ohjelman seurantaa ja raportointia varten.

 

  • Tietojen käsittelijä

Hanke- ja yritystukihakemusten, toimintarahan tukien ja maksatusten hakemustietoja sekä päätöstietoja käsittelevät Pirityiset ry:n työntekijät. Pirityiset ry:n hallituksen jäsenet käsittelevät rajatuin oikeuksin hanke- ja yritystukien, toimintarahan tukihakemusten sekä tukipäätösten tietoja.

 

  • Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain salliessa ja velvoittaessa tai viranomaisen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

  • Rekisterin suojaus

Rekisteri on sekä teknisesti että fyysisesti suojattu tietoturvalla ja käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Rekisterin suojauksesta vastaa maaseutuvirasto.