Tietosuojaseloste, Jäsenrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE                                                                         

 

JÄSENREKISTERI

Henkilötietolaki (L 22.4.1999/523) 10 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 

Rekisterinpitäjä

Pirityiset ry (1103442-5)

Jyväskyläntie 3

69600 Kaustinen

sähköposti (toimisto): pirityiset@pirityiset.fi

 

 • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Itäniemi

Jyväskyläntie 3

69600 Kaustinen

puh. 044 748 5488

sähköposti: elina.itaniemi@pirityiset.fi

 

 • Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenten ja Pirityiset ry:n väliseen yhteydenpitoon.

 

 • Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: etunimi, sukunimi, yhdistyksen tai yrityksen nimi ja yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

 • Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenhakemuksen yhteydessä yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset ilmoittavat tietonsa jäsenhakulomakkeella tai sähköpostitse.

 

 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa.

 

 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ilman rekisteröidyn lupaa.

 

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista jäsenrekisteriä säilytetään Pirityiset ry:n toimistossa osoitteessa Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen. Tiedot hävitetään jäsenyyden päättyessä.

Sähköinen rekisteri on suojatulla palvelimella, johon käyttöoikeus on Pirityiset ry:n työntekijöillä. Tiedot hävitetään jäsenyyden päättyessä.

 

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.